รีเซต

ผู้ว่าฯสงขลา สั่งขยายเวลาล็อกดาวน์เมือง ยังปิดช่องทางเข้า-ออก สกัดโควิด19

ผู้ว่าฯสงขลา สั่งขยายเวลาล็อกดาวน์เมือง ยังปิดช่องทางเข้า-ออก สกัดโควิด19
มติชน
29 เมษายน 2563 ( 22:05 )
213
ผู้ว่าฯสงขลา สั่งขยายเวลาล็อกดาวน์เมือง ยังปิดช่องทางเข้า-ออก สกัดโควิด19

ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสงขลา ครั้งที่ 15 / 2563 ขยายระยะเวลาการใช้บังคับคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสงขลา สิ้นสุด 31 พฤษภาคม ยังคงล๊อคดาวน์เมืองต่อ  

เมื่อวันที่ 29 เมษายน ที่ห้องประชุม Conference ศาลากลางจ.สงขลา นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสงขลา ครั้งที่ 15/2563 เพื่อกำหนดมาตรการป้องกัน สกัดกั้น และยับยั้งการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด19 โดยมีนายนฤทธิ์ มงคลศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา นพ.อุทิศศักดิ์ หริรัตนกุล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสงขลา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุม

หลังการประชุม คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสงขลา มีคำสั่งขยายระยะเวลาการใช้บังคับคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสงขลาและคำสั่งจังหวัดสงขลา เนื่องจากมีความจำเป็นต้องขยายระยะเวลาการใช้บังคับตามมาตรการต่างๆ ประกอบกับนายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 28 เมษายน ให้ขยายระยะเวลาการใช้บังคับประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร ออกไปจนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม

ทั้งนี้ ได้มีการขยาย ระยะเวลาการใช้บังคับคำสั่งต่างๆ ของจ.สงขลาและคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสงขลาออกไปจนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม  จากเดิมที่ สิ้นสุดการใช้บังคับตามคำสั่งในวันที่ 30 เมษายนนี้ โดยได้ขยายเวลา 9 คำสั่ง อาทิ เรื่องของการล๊อคดาวน์เมือง การขยายเวลาปิดช่องทางเข้าออกในราชอาณาจักรของจ.สงขลา โดยให้มีบุคคลที่เดินทางกลับจากประเทศมาเลเซีย ใช้ช่องทางด่านพรมแดนปาดังเบซาร์ อำเภอสะเดา ขยายเวลาสั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราวทั้งสนามมวย สนามกีฬา สระว่ายน้ำ สนามเด็กเล่น สวนสนุก สนามชนโค ชนไก่ กัดปลา สถานบริการ ร้านเกมอินเทอร์เน็ต งดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย โรงเรียน สถาบันกวดวิชาและสถานรับเลี้ยงเด็ก รวมถึงร้านอาหาร ที่ยังคงให้จำหน่ายเฉพาะการนำกลับไปบริโภคที่อื่น ขยายเวลาให้ประชาชนในพื้นที่จังหวัดสงขลาสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าทุกครั้งเมื่อออกจากเคหะสถาน ขยายเวลาปิดพื้นที่หรือบริเวณจำหน่ายสุราหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และห้ามจำหน่ายสุราเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิด การขยายเวลาห้ามเข้าพื้นที่เสี่ยง ได้แก่บริเวณชายหาดในอำเภอเมืองสงขลา อำเภอสิงหนครอำเภอควนเนียง และอำเภอบางกล่ำโดยทุกคำสั่งนั้นได้ขยายเวลาใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1- 31 พฤษภาคม เพื่อไม่ให้เกิดช่องว่างในการปฏิบัติหน้าที่

ข่าวที่เกี่ยวข้อง