รีเซต

นักวิทย์จีนพบสารประกอบจาก 'เรมเดซิเวียร์' มีศักยภาพรักษาโควิด-19

นักวิทย์จีนพบสารประกอบจาก 'เรมเดซิเวียร์' มีศักยภาพรักษาโควิด-19
Xinhua
7 มิถุนายน 2565 ( 16:58 )
49
นักวิทย์จีนพบสารประกอบจาก 'เรมเดซิเวียร์' มีศักยภาพรักษาโควิด-19

ปักกิ่ง, 7 มิ.ย. (ซินหัว) -- ผลการศึกษาฉบับใหม่จากคณะนักวิทยาศาสตร์ประจำมหาวิทยาลัยของจีน ค้นพบสารประกอบจากยาต้านไวรัสเรมเดซิเวียร์ (remdesivir) ที่แสดงศักยภาพรักษาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (โควิด-19) หากใช้รับประทานการศึกษาที่เผยแพร่ผ่านวารสารไซเอนซ์ ทรานสเลชันนัล เมดิซิน (Science Translational Medicine) ระบุว่าสารประกอบ "เอทีวี006" (ATV006) ซึ่งสังเคราะห์จากอนุพันธ์จีเอส-441524 (GS-441524) ของยาเรมเดซิเวียร์ มีการดูดซึมทางปากดีขึ้น และประสิทธิภาพอันแข็งแกร่งในการต้านเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (SARS-CoV-2) และเชื้อไวรัสฯ ชนิดกลายพันธุ์ สายพันธุ์ต่างๆ ระหว่างการทดลองในสัตว์ผลการศึกษาหลายฉบับก่อนหน้านี้ชี้ว่าแม้อนุพันธ์จีเอส-441524 มีประสิทธิภาพป้องกันเชื้อไวรัสฯ แต่มีอัตราและปริมาณการดูดซึม (Bioavailability) ทางปากระดับต่ำ ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาสารประกอบดังกล่าวให้เป็นยาชนิดรับประทานทีมนักวิทยาศาสตร์จากมหาวิทยาลัยซุนยัดเซ็น และมหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีตอนใต้ในนครเซินเจิ้น พบว่าการรับสารประกอบเอทีวี006 ทางปาก สามารถลดปริมาณเชื้อไวรัสฯ บรรเทาความเสียหายของปอด และป้องกันการเสียชีวิตอย่างมีประสิทธิภาพในหนูติดเชื้อนอกจากนั้นคณะนักวิทยาศาสตร์ยังพบว่าสารประกอบตัวใหม่นี้ มีประสิทธิภาพป้องกันเชื้อไวรัสฯ ชนิดกลายพันธุ์ สายพันธุ์เดลตา และสายพันธุ์โอไมครอน ในหนูทดลองด้วยคณะนักวิทยาศาสตร์เปรียบเทียบสารประกอบเอทีวี006 กับเรมเดซิเวียร์ ซึ่งเป็นหนึ่งในยารักษาโรคโควิด-19 กลุ่มแรกที่ได้รับอนุมัติเมื่อปี 2020 และพบว่าสารประกอบเอทีวี006 มีโครงสร้างเรียบง่ายกว่าและสามารถสังเคราะห์ได้ง่าย ซึ่งไม่เพียงใช้ระยะเวลาการผลิตสั้นลง แต่ยังช่วยลดต้นทุนการผลิตด้วยทั้งนี้ ผลการศึกษาบ่งชี้ว่าสารประกอบเอทีวี006 มีแนวโน้มเชิงบวกในการเป็นยารักษาโรคโควิด-19 และศักยภาพต้านเชื้อไวรัสฯ สายพันธุ์อุบัติใหม่ในอนาคต

ข่าวที่เกี่ยวข้อง