รีเซต

ประมวลภาพ รร. อัสสัมชัญบางรัก(Big Cleaning) เตรียมพร้อมก่อนเปิดเรียน On-site 17 พ.ค.นี้

ประมวลภาพ รร. อัสสัมชัญบางรัก(Big Cleaning) เตรียมพร้อมก่อนเปิดเรียน On-site 17 พ.ค.นี้
TNN ช่อง16
14 พฤษภาคม 2565 ( 13:27 )
126
ประมวลภาพ รร. อัสสัมชัญบางรัก(Big Cleaning) เตรียมพร้อมก่อนเปิดเรียน On-site 17 พ.ค.นี้

โรงเรียนอัสสัมชัญ เขตบางรัก กรุงเทพฯ จัดเจ้าหน้าที่ทำความสะอาดและฆ่าเชื้อตามมาตรการเฝ้าระวัง ควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ของโรงเรียนอัสสัมชัญ โดยมี ภราดาดร.อาวุธ  ศิลาเกษ ผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญ พร้อมด้วย ภราดาคฑาวุธ   สิทธิโชคสกุล ผู้จัดการโรงเรียน และคณะผู้บริหาร ดูแลในการทำความสะอาดและฆ่าเชื้อครั้งนี้ 


โดยการทำความสะอาดและฆ่าเชื้อ (Big Cleaning) ประกอบด้วย การฉีดพ่นฆ่าเชื้อภายในทุกส่วนของโรงเรียน อาทิห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ห้องพักครู จุดสัมผัสร่วม โถงลิฟท์ เพื่อเตรียมความพร้อมรวมถึงการดูแลป้องกันนักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนอัสสัมชัญ อย่างดีที่สุด ในการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 วันอังคารที่ 17 พฤษภาคม .. 2565


ซึ่งวันเปิดเรียนทางโรงเรียนอัสสัมชัญ วางแนวทางในการจัดการเรียนการสอนตามมาตรการเฝ้าระวัง ควบคุมและป้องกันสาธาณสุข ประกอบด้วย การตรวจคัดกรองนักเรียน บุคลากรของโรงเรียนทุกคนก่อนมาโรงเรียน โดยให้ส่งผลตรวจ ATK ตามที่งานสุขอนามัยกำหนด การประเมินความเสี่ยงตนเองผ่าน Application Thai Save Thai,  จัดScreening Zone, สำหรับคัดกรอง ช่วงเช้าก่อนเข้าเรียน 


ผ่านเครื่องวัดอุณหภูมิจากใบหน้า (Face Scan) และ เครื่องพ่นฆ่าเชื้อจากสารธรรมชาติในซุ้มคัดกรอง การสวมหน้ากากอนามัยตลอกเวลาที่อยู่ภายในโรงเรียนการล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ ในกรณีพบผู้ที่มีอุณหภูมิสูงเกิน37.5 องศาเซลเซียสขึ้นไป จะนำไปยังสถานที่ แยกกักตัวในโรงเรียน (School Isolation) เพื่อดูแลรักษาเบื้องต้น 


รูปแบบการจัดการเรียนการสอนสำหรับนักเรียนหลักสูตรสถานศึกษา ใช้รูปแบบออนไซต์ (On-site) และ ออนไลน์(Online) นักเรียนทุกห้องเรียนจะแบ่งเป็น 2 กลุ่ม เพื่อสลับวันมาเรียนที่โรงเรียน นักเรียนที่มาเรียนที่โรงเรียน จะเข้าเรียนในห้องเรียนกับครูประจำวิชา ส่วนนักเรียนที่เรียนออนไลน์ที่บ้าน เรียนกับครูประจำวิชาโดยการถ่ายทอดสดผ่านMicrosoft Teams 


สำหรับนักเรียนหลักสูตรโปรแกรมภาษาอังกฤษ ใช้รูปแบบ On-site รายวิชาพลศึกษา ศิลปะพื้นฐาน ซึ่งเป็นรายวิชาที่เน้นการปฏิบัติเป็นหลัก เพื่อให้นักเรียนทุกคนได้รับการฝึกปฏิบัติกับครูผู้สอนอย่างมีประสิทธิภาพ 


ตามแนวทางปฏิบัติในรูปแบบ Small Bubble หลีกเลี่ยงการทำกิจกรรมข้ามกลุ่มข้ามห้อง ให้มีการติดตามประเมินความเสี่ยงต่าง   ในทุกกิจกรรมการจัดโต๊ะ-เก้าอี้ ในห้องเรียน สำหรับนักเรียน ไม่เกิน 30 คนห้อง เว้นระยะห่าง(Social Distancing) รวมถึง มาตรการการควบคุมดูแลการเดินทางเข้าและออกจากสถานศึกษา (Seal Route) อย่างเข้มข้น(เมื่อวันที่ 14 .. 65)


ภาพโดยธนาชัย ประมาณพาณิชย์

ข่าวที่เกี่ยวข้อง