รีเซต

บลจ.อีสท์สปริง ปรับชื่อกองทุน สู่แบรนด์เดียว

บลจ.อีสท์สปริง ปรับชื่อกองทุน สู่แบรนด์เดียว
ทันหุ้น
18 มิถุนายน 2567 ( 16:02 )
18
บลจ.อีสท์สปริง ปรับชื่อกองทุน สู่แบรนด์เดียว

#บลจ.อีสท์สปริง #ทันหุ้น บลจ.อีสท์สปริง ประกาศความพร้อมใช้ชื่อกองทุนรวมภายใต้การบริหารจัดการให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน  โดยมีผลตั้งแต่ 17 มิ.ย. 67 เป็นต้นไป

 

นางสาวดารบุษป์ ปภาพจน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด หรือ บลจ.อีสท์สปริง เปิดเผยว่า ตามที่ได้มีการประกาศเปลี่ยนชื่อกองทุนจำนวน 135 กองทุน เพื่อให้สอดคล้องกับชื่อบริษัทจัดการ โดยในส่วนของชื่อกองทุนรวมกำหนดให้ใช้ภาษาไทย “อีสท์สปริง” ภาษาอังกฤษ “EASTSPRING” และชื่อย่อของกองทุนขึ้นต้นด้วย “ES” ซึ่งมีผลตั้งแต่วันที่ 17 มิถุนายน 2567 เป็นต้นไป นั้น บัดนี้กระบวนการดังกล่าวได้พร้อมให้บริการผู้ถือหน่วยลงทุนทุกท่านแล้ว

 

นับได้ว่าการเปลี่ยนชื่อกองทุนรวมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ง่ายต่อความเข้าใจและเสริมแนวทางในการบริหารจัดการให้สามารถเป็นไปในทิศทางเดียวกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

ปัจจุบันบลจ.อีสท์สปริง (ประเทศไทย) มีกองทุนรวมภายใต้การบริหารจัดการทั้งหมด 202 กองทุน มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 364,300 ล้านบาท (ข้อมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567) มีนโยบายการลงทุนให้เลือกหลากหลายครอบคลุมทุกสินทรัพย์ ทั้งตราสารหนี้ ตราสารทุน ทั้งในและต่างประเทศ

 

โดยที่ผ่านมา บลจ.อีสท์สปริง ได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.) ในการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการเพื่อเปลี่ยนชื่อกองทุนรวมภายใต้การบริหารจัดการ จำนวน 135 กองทุน โดยนโยบายการลงทุนของกองทุนยังคงเหมือนเดิม ซึ่งไม่มีผลกระทบกับการลงทุนแต่อย่างใด และพร้อมมีผลตั้งแต่วันที่ 17 มิถุนายน 2567 เป็นต้นไป

 

ทั้งนี้ บลจ. อีสท์สปริง เกิดขึ้นหลังรวม บลจ.ทหารไทย เข้ากับ บลจ.ธนชาต เป็นที่เรียบร้อยเมื่อปี 2565 ซึ่ง โดย อีสท์สปริงที่ถือหุ้นโดย พรูเด็นเชียล ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ในทีเอ็มบีธนชาต หรือ TTB

ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง