รีเซต

จีนหวังผสาน 'จุดแข็ง' จับมือนานาประเทศพัฒนาโลกยุคใหม่

จีนหวังผสาน 'จุดแข็ง' จับมือนานาประเทศพัฒนาโลกยุคใหม่
Xinhua
10 มกราคม 2564 ( 13:13 )
60
จีนหวังผสาน 'จุดแข็ง' จับมือนานาประเทศพัฒนาโลกยุคใหม่

ปักกิ่ง, 10 ม.ค. (ซินหัว) -- วันอาทิตย์ (10 ม.ค.) สำนักงานข้อมูลข่าวสารแห่งคณะรัฐมนตรีจีนเผยแพร่สมุดปกขาว "ความร่วมมือด้านการพัฒนาระหว่างประเทศของจีนในยุคใหม่" (China's International Development Cooperation in the New Er

 

สมุดปกขาวฉบับดังกล่าวประกอบด้วย 8 บทย่อย คำนำและข้อสรุป ชี้แจงมุมมองของจีนต่อความร่วมมือด้านการพัฒนาระหว่างประเทศในยุคใหม่ รวมถึงพันธกิจที่เกี่ยวข้องต่างๆ ซึ่งปฏิบัติจริงแล้วและแผนงานในอนาคตข้างหน้าจีนยังคงเดินหน้าเพิ่มพูนความร่วมมือด้านการพัฒนาระหว่างประเทศอย่างต่อเนื่อง จัดลำดับความสลักสำคัญระดับสูงกับกลุ่มประเทศด้อยพัฒนาในเอเชียและแอฟริกา ตลอดจนกลุ่มประเทศกำลังพัฒนาที่เข้าร่วมแผนริเริ่มหนึ่งแถบ หนึ่งเส้นทาง (BRI)นับตั้งแต่นำเสนอแผนริเริ่มฯ จีนดำเนินความร่วมมือด้านการพัฒนาและส่งเสริมทางนโยบาย โครงสร้างพื้นฐาน การค้า การเงิน และการเชื่อมโยงระหว่างประชาชนบนพื้นฐานความต้องการของแต่ละประเทศ สร้างพื้นที่และโอกาสจากแผนริเริ่มฯ ที่มีคุณภาพสูงจีนในฐานะผู้มีส่วนร่วมคนสำคัญของวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน ปี 2030 ของสหประชาชาติ (UN) ได้ช่วยเหลือกลุ่มประเทศกำลังพัฒนาอื่นๆ ลดความยากจน กระตุ้นความก้าวหน้าทางการเกษตร สนับสนุนการเข้าถึงการศึกษา ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน และเร่งการพัฒนาอุตสาหกรรมสมุดปกขาวฯ ชี้ว่าจีนจัดสรรความช่วยเหลือแก่ประเทศต่างๆ ที่ต้องการอย่างสุดความสามารถเสมอมา ใช้จุดแข็งของตนเองช่วยรับมือสารพัดความท้าทายระดับโลก และปรับปรุงระบบธรรมาภิบาลโลกให้ดียิ่งขึ้นจีนเพิ่มความช่วยเหลือแบบมุ่งเป้าแก่กลุ่มประเทศกำลังพัฒนาผ่านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และความร่วมมือทางเทคนิคเพื่อแบ่งปันประสบการณ์และวิธีการ รวมถึงจัดการเสวนาแลกเปลี่ยนกับสถาบันระหว่างประเทศและประเทศผู้ให้ระดับทวิภาคี เพื่อสำรวจและดำเนินความร่วมมือระดับไตรภาคีด้วยทัศนคติเปิดกว้างและปฏิบัติได้จริง ซึ่งช่วยอัดฉีดแรงกระตุ้นใหม่สู่ความร่วมมือด้านการพัฒนาระหว่างประเทศทั้งนี้ จีนจะยังคงยึดถือแนวคิดประชาคมโลกที่มีอนาคตร่วมกัน และเดินตามหลักการแสวงหาผลประโยชน์ร่วมอันดียิ่งขึ้น เพื่อ "ทำทุกสิ่งทุกอย่างตามศักยภาพ" อันจะส่งเสริมความร่วมมือด้านการพัฒนาระหว่างประเทศและประสานจุดแข็งของจีนสู่การพัฒนาระดับโลก

ข่าวที่เกี่ยวข้อง