รีเซต

ผวจ.ระนองตรวจติดตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสในโรงเรียน

ผวจ.ระนองตรวจติดตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสในโรงเรียน
77ข่าวเด็ด
13 กรกฎาคม 2563 ( 03:13 )
93
ผวจ.ระนองตรวจติดตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสในโรงเรียน

ผวจ.ระนองตรวจติดตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสในโรงเรียน

ระนอง-นายจตุพจน์ ปิยัมปุตระ ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง ตรวจติดตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่โรงเรียนวัดอุปนันทารามและโรงเรียนสตรีระนอง ในช่วงเปิดภาคเรียนเทอมแรก ปี 2563 กับแนวการเรียนการสอนวิถีใหม่ New Normal

โดยมี นายเกียรติศักดิ์ สังข์ด้วง รองผู้อำนวยการสถานศึกษาฝ่ายบริหารโรงเรียนวัดอุปนันทารามและนายณัฏฐวัฒน์ คลายทุกข์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีระนอง ได้นำพาชมห้องเรียนต่างๆ ซึ่งทางโรงเรียนได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคไว้อย่างรัดกุม เพื่อให้มีความปลอดภัยสูงสุดแก่นักเรียน

เริ่มตั้งแต่นักเรียนทุกคนต้องสวมหน้ากากอนามัย มีการตรวจวัดอุณหภูมิของนักเรียนก่อนเข้าเรียนและหลังเลิกเรียน ใช้เจลแอลกอฮอล์ล้างมือก่อนเข้าเรียนและหลังเลิกเรียน จำนวนนักเรียนในห้องเรียนต่อห้องไม่เกิน 20 คน มีการจัดระยะห่างระหว่างโต๊ะเรียน 1-2 เมตร นักเรียนส่วนใหญ่ก็ยังคงใส่หน้ากากอนามัยรวมทั้งรักษาระยะห่างทางสังคม

สำหรับโรงอาหารได้กำหนดจุดที่นั่งเว้นระยะห่าง 1 เมตร มีการนำแผ่นพลาสติกใสมาปิดกั้นบริเวณรอบโต๊ะ ซึ่งเป็นหนึ่งในมาตราการป้องกันละอองฝอยขณะพูดคุยหรือรับประทานอาหาร และมีการแยกนักเรียนเป็นชุด A และชุด B

โดยทยอยกันลงมารับประทานอาหารเป็นชุดๆ ระยะเวลาห่างกันประมาณครึ่งชั่วโมง มีอ่างล้างมือและเจลแอลกอฮอล์ ส่วนห้องสุขาได้กำหนดทางเข้า-ออก มีสบู่เหลวสำหรับล้างมือ และหลังจากเลิกเรียนจะมีการทำความสะอาดลูกบิดประตู และล้างทำความสะอาดห้องสุขาทุกวัน ซึ่งโดยภาพรวมทั้ง 2 โรงเรียนเป็นไปด้วยความสะอาดเรียบร้อย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง