ประจวบฯ สั่งคุมเข้ม ห้ามจัดเลี้ยงโต๊ะจีน-สังสรรค์ที่สาธารณะ กินในร้านไม่เกิน 5 ทุ่ม

ประจวบฯ สั่งคุมเข้ม ห้ามจัดเลี้ยงโต๊ะจีน-สังสรรค์ที่สาธารณะ กินในร้านไม่เกิน 5 ทุ่ม
ข่าวสด
15 กรกฎาคม 2564 ( 22:08 )
6
ประจวบฯ สั่งคุมเข้ม ห้ามจัดเลี้ยงโต๊ะจีน-สังสรรค์ที่สาธารณะ กินในร้านไม่เกิน 5 ทุ่ม

 

พ่อเมืองประจวบฯ สั่งคุมเข้ม หลังถูกจัดเป็นพื้นที่สีแดง ห้ามจัดเลี้ยงโต๊ะจีน-รวมกลุ่มสังสรรค์ที่สาธารณะ นั่งกินในร้านได้ไม่เกิน 5 ทุ่ม

 

 

เมื่อวันที่ 15 ก.ค. 2564 นายพัลลภ สิงหเสนี ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เปิดเผยว่า ได้ลงนามในประกาศคำสั่งจังหวัด เพื่อยกระดับมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 หลังจาก ศบค.ปรับระดับสถานการณ์ให้ จ.ประจวบคีรีขันธ์ อยู่ในพื้นที่ควบคุมสูงสุด โซนสีแดง โดยการจัดกิจกรรมหรือรวมกลุ่มบุคคลจำนวนไม่เกิน 50 คน สามารถทำได้ แต่ต้องได้รับอนุญาตจากศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอ

 

 

รวมทั้งต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่สำนักงานสาธารณสุขกำหนดอย่างเคร่งครัด และห้ามการจัดเลี้ยงอาหารในลักษณะนั่งรวมโต๊ะ เช่น โต๊ะจีน ห้ามการรวมกลุ่มสังสรรค์ในที่สาธารณะ เช่น สวนสาธารณะ เขื่อนกันคลื่น ชายทะเล เว้นแต่เป็นการพักผ่อนหรือรับประทานอาหาร โดยไม่มีการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และไม่เกินเวลา 22.00 น. ส่วนร้านอาหารหรือเครื่องดื่ม ให้บริโภคในร้านได้ไม่เกินเวลา 23.00 น.ห้ามการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในร้าน

 

 

สำหรับสนามกีฬา สถานที่เพื่อการออกกำลังกาย ยิม ฟิตเนส สามารถให้บริการได้ไม่เกินเวลา 21.00 น. และสามารถจัดการแข่งขันกีฬาได้ โดยจำกัดจำนวนผู้ชมในสนามและปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคที่ภาครัฐกำหนด ส่วนห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้มอลล์ ให้เปิดได้ตามเวลาปกติ โดยให้จำกัดจำนวนผู้ใช้บริการและงดเว้นการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย งดการให้บริการในส่วนที่เป็นตู้เกม เครื่องเล่น ร้านเกม และสวนสนุก

 

 

การฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามคำสั่งฉบับนี้ อาจมีความผิดตามมาตรา 51 แห่ง พ.ร.บ.โรคติดต่อ พ.ศ.2558 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี ปรับไม่เกิน 1 แสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ รวมทั้งอาจเป็นความผิดและได้รับโทษตามมาตรา 18 แห่ง พ.ร.ก.ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 มีผลตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ข่าวที่เกี่ยวข้อง