รีเซต

วันหยุดยาว! สนามบินดอนเมือง แนะปชช.เผื่อเวลาเดินทาง 2-3 ชม.

วันหยุดยาว! สนามบินดอนเมือง แนะปชช.เผื่อเวลาเดินทาง 2-3 ชม.
TNN ช่อง16
27 กรกฎาคม 2566 ( 09:08 )
73
วันหยุดยาว! สนามบินดอนเมือง แนะปชช.เผื่อเวลาเดินทาง 2-3 ชม.

วันหยุดยาว 28 กรกฎาคม - 2 สิงหาคม 2566 "สนามบินดอนเมือง" แนะเผื่อเวลาเดินทาง 2-3 ชม. แจ้งปรับช่องทางเข้าอาคารจอดรถชั้น 7 เป็นชั้น 1 แทน ระหว่างเวลา 04.00 - 07.00 น. เท่านั้น

ท่าอากาศยานดอนเมือง (ทดม.) เตรียมพร้อมอำนวยความสะดวก เพื่อรองรับการเดินทางของผู้โดยสาร ช่วงวันหยุดยาว ระหว่างวันที่ 28 กรกฎาคม - 2 สิงหาคม 2566 ซึ่งคาดว่าจะมีผู้โดยสารและผู้ใช้บริการเป็นจำนวนมาก


ทดม.ได้มีการบริหารจัดการการจราจร เพื่อลดปัญหาการจราจรติดขัดในการเดินทาง โดยได้มีการปรับช่องทางเข้าอาคารจอดรถ 7 ชั้น จากเดิมใช้ช่องทางเข้า ชั้น 3 เส้นทางเชื่อมต่อกับอาคารผู้โดยสารภายในประเทศขาออก เปลี่ยนมาใช้ช่องทางเข้า ชั้น 1 แทน ระหว่างเวลา 04.00 - 07.00 น. เท่านั้น นอกจากเวลาดังกล่าว ผู้ใช้บริการสามารถใช้เส้นทางเข้าอาคารจอดรถได้ตามปกติ นอกจากนี้ ทดม.ยังมีบริการรถเข็นนั่งสำหรับผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นกรณีพิเศษและจัดเตรียมเจ้าหน้าที่เพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้โดยสารอีกด้วย


อย่างไรก็ตาม ขอความร่วมมือผู้โดยสารวางแผนการเดินทางมาสนามบิน สำหรับเที่ยวบินภายในประเทศควรเผื่อเวลาก่อนการเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง และเที่ยวบินระหว่างประเทศควรเผื่อเวลาก่อนการเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง โดยเฉพาะช่วงเวลาคับคั่ง (Peak Hours) ตั้งแต่เวลา 05.00 - 07.00 น. และเวลา 14.00 - 17.00 น. ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่มีผู้โดยสารและผู้ใช้บริการเป็นจำนวนมาก และขอให้ผู้โดยสารตรวจสอบเส้นทางและตารางเวลาเที่ยวบินที่ท่านเดินทาง ณ ทดม.อีกครั้ง เพื่อป้องกันความผิดพลาดในการเดินทาง


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์ประชาสัมพันธ์ ทดม. หมายเลขโทรศัพท์ 0 2535 1192 ตลอด 24 ชั่วโมง

ภาพจาก TNN Online

ข่าวที่เกี่ยวข้อง