รีเซต

รอรับเลย!! โอน 5 พันให้เกษตรกรวันละ 1 ล้านราย เริ่มพรุ่งนี้

รอรับเลย!! โอน 5 พันให้เกษตรกรวันละ 1 ล้านราย เริ่มพรุ่งนี้
มติชน
14 พฤษภาคม 2563 ( 16:53 )
893
6
รอรับเลย!! โอน 5 พันให้เกษตรกรวันละ 1 ล้านราย เริ่มพรุ่งนี้

 

ความคืบหน้าโครงการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยจ่ายเงินช่วยเหลือผ่านบัญชีธนาคารจำนวน 5,000 บาท เป็นระยะเวลา 3 เดือน ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม-กรกฎาคม 2563 ให้แก่เกษตรกรไม่เกิน 10 ล้านราย ซึ่งไม่ซ้ำซ้อนกับผู้ได้รับความช่วยเหลือจากโครงการเราไม่ทิ้งกัน และหลักเกณฑ์อื่นๆ ตามที่กระทรวงการคลังกำหนด รวมวงเงินไม่เกิน 150,000 ล้านบาทนั้น

 

รายงานข่าวจากสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) แจ้งว่า สศก.ได้รับงบประมาณจากสำนักงบประมาณแล้ว 150,000 ล้านบาท โดย สศก. ได้จ่ายเช็คให้ ธ.ก.ส.แล้วเมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม ที่ผ่านมาเป็นรอบแรก จำนวน 25,000 ล้านบาท และ รอบต่อไปในวันที่ 20 พฤษภาคม 25,000 ล้านบาท หลังจากนั้นจะจ่ายให้กับ ธ.ก.ส. ทุกอาทิตย์ รวม 6 งวด เพื่อให้ ธ.ก.ส. จ่ายเงินให้แก่เกษตรกรต่อไป

 

ซึ่ง ธ.ก.ส. จะดำเนินการจ่ายเงินเยียวยาให้แก่เกษตรกร รอบแรกในวันที่ 15 พฤษภาคมนี้ จำนวน 1 ล้านราย เป็นเงิน 5,000 ล้านบาท และดำเนินการจ่ายเงินให้เกษตรกรทุกวัน วันละ 1 ล้านราย

 

อย่างไรก็ตาม สำหรับเกษตรกรที่ไม่มีบัญชีเงินฝากกับ ธ.ก.ส. สามารถใช้เลขที่บัญชีเงินฝากที่มีอยู่กับธนาคารอื่นๆ ได้ โดยเตรียมหมายเลขบัตรประชาชน หมายเลขโทรศัพท์ เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคารอื่น และเข้าไปที่เว็บไซต์ www.เยียวยาเกษตรกร.com

 

คลิกเพิ่มเลขบัญชีธนาคารได้ที่นี่ : www.เยียวยาเกษตรกร.com

 

บทความน่าสนใจอื่นๆ

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง