รีเซต

วิจัยพบ 'ทะเลสาบอาหยาเค่อคู่มู่' ขยายตัว คาดเกิดจากสภาพอากาศเปลี่ยน

วิจัยพบ 'ทะเลสาบอาหยาเค่อคู่มู่' ขยายตัว คาดเกิดจากสภาพอากาศเปลี่ยน
Xinhua
24 มีนาคม 2566 ( 19:22 )
51
วิจัยพบ 'ทะเลสาบอาหยาเค่อคู่มู่' ขยายตัว คาดเกิดจากสภาพอากาศเปลี่ยน

อุรุมชี, 24 มี.ค. (ซินหัว) -- คณะนักวิจัยค้นพบว่าพื้นที่น้ำของทะเลสาบอาหยาเค่อคู่มู่ ในเขตปกครองตนเองซินเจียงอุยกูร์ทางตะวันตกเฉียงเหนือของจีน ขยายตัว 1,127.72 ตารางกิโลเมตรในช่วงกว่า 30 ปีที่ผ่านมา

ผู้เชี่ยวชาญได้ใช้เทคโนโลยีสังเกตการณ์ระยะไกล โดยระบุว่าการขยายตัวดังกล่าวเชื่อมโยงกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศจูเฉิงกัง นักวิจัยจากสถาบันนิเวศวิทยาและภูมิศาสตร์ซินเจียง สังกัดสถาบันบัณฑิตวิทยาศาสตร์จีน เผยการคาดการณ์ว่าอุณหภูมิที่สูงขึ้นและปริมาณน้ำฝนที่เพิ่มขึ้นในพื้นที่ภูเขา อาจเป็นสองปัจจัยที่ส่งผลให้พื้นที่น้ำในทะเลสาบดังกล่าวเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญจูระบุเพิ่มเติมว่าจำเป็นต้องมีการวิจัยต่อไปเพื่อค้นหาว่าปัจจัยใดที่ส่งผลต่อการขยายตัวของทะเลสาบอาหยาเค่อคู่มู่มากกว่ากัน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง