นายกฯมอบโอวาท อาสาสมัครอาคารแสดงประเทศไทย เผยแพร่ต่อชาวโลก ควบคู่พัฒนาดิจิทัล

นายกฯมอบโอวาท อาสาสมัครอาคารแสดงประเทศไทย เผยแพร่ต่อชาวโลก ควบคู่พัฒนาดิจิทัล
TNN ช่อง16
14 กันยายน 2564 ( 20:33 )
11
นายกฯมอบโอวาท อาสาสมัครอาคารแสดงประเทศไทย เผยแพร่ต่อชาวโลก ควบคู่พัฒนาดิจิทัล

นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม นำเยาวชน ที่ได้รับคัดเลือกเป็นอาสาสมัครอาคารแสดงประเทศไทย world EXPo 2020 Dubai  ที่จะมีขึ้นระหว่าง 1 ต.ค 2564 -31 มีนาคม 2565  ณ เมือง ดูไบ  สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์  เข้ารับโอวาทจาก พล.อ ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ผ่านระบบวีดีโอ คอนเฟอร์เรนซ์ 


โดยอาคารแสดงประเทศไทย จัดสร้างขึ้นภายใต้แนวคิด “การขับเคลื่อนสู่อนาคต” Mobility for the future” นําเสนอแนวนโยบายการขับเคลื่อนประเทศ การพัฒนาศักยภาพของประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลาง ทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลในภูมิภาค ตลอดจนการเสริมสร้างความเชื่อมั่นในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี และนวัตกรรมดิจิทัลในมิติต่าง ๆ รวมไปถึงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล ซึ่งจะส่งผลดีต่อภาพลักษณ์ของ ประเทศในสายตานานาชาติ และนําไปสู่ความดึงดูดใจในการเดินทางท่องเที่ยว การให้บริการสาธารณสุข การค้า และการลงทุนในอนาคต  นอกจากวัฒนธรรมประเพณีและแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับการยอมรับจากทั่วโลกมา หลายสิบปี  


โดยมุ่งหวังให้อาคารแสดงประเทศไทยในงาน World Expo 2020 Dubai ในครั้งนี้ เป็นพื้นที่ สําหรับแสดงศักยภาพของคนไทยทุกหมู่เหล่า ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ซึ่งจัดแสดงผ่านนิทรรศการในรูปแบบแอ นิเมชั่น


ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง