รีเซต

'พิพิธภัณฑ์ซินเจียง' ต้อนรับแขก หลังเสร็จงานบูรณะ-ขยายพื้นที่

'พิพิธภัณฑ์ซินเจียง' ต้อนรับแขก หลังเสร็จงานบูรณะ-ขยายพื้นที่
Xinhua Thai
19 พฤษภาคม 2565 ( 21:04 )
24
'พิพิธภัณฑ์ซินเจียง' ต้อนรับแขก หลังเสร็จงานบูรณะ-ขยายพื้นที่

อุรุมชี, 19 พ.ค. (ซินหัว) -- พิพิธภัณฑ์ซินเจียงในนครอุรุมชี เมืองเอกของเขตปกครองตนเองซินเจียงอุยกูร์ทางตะวันตกเฉียงเหนือของจีน ดำเนินโครงการบูรณะและส่วนต่อขยายเสร็จสิ้น พร้อมเปิดรับสาธารณชนเข้าสัมผัสประสบการณ์ใหม่ เมื่อวันพุธ (18 พ.ค.) ที่ผ่านมา

 

ส่วนต่อขยายของพิพิธภัณฑ์ซินเจียง ซึ่งครอบคลุมพื้นที่มากกว่า 12,000 ตารางเมตร ทำให้พื้นที่ของพิพิธภัณฑ์ฯ รวมอยู่ที่เกือบ 50,000 ตารางเมตร โดยมีการคาดการณ์ว่าพิพิธภัณฑ์ฯ จะต้อนรับผู้เยี่ยมชมปีละ 2 ล้านคน

 

การจัดแสดงของพิพิธภัณฑ์ฯ มุ่งเน้นประวัติศาสตร์ซินเจียง ตั้งแต่ยุคก่อนราชวงศ์ฉิน (ก่อน 221 ปีก่อนคริสตศักราช) จนถึงยุคราชวงศ์ชิง (ปี 1644-1911) รวมถึงโบราณวัตถุทางวัฒนธรรมจำนวนมาก อาทิ ผ้าขนแกะปักลวดลาย บันทึกซีกไผ่และเอกสารกระดาษ ภาพจิตรกรรมฝาผนัง รูปแกะสลัก เครื่องนุ่งห่ม อัญมนี เครื่องโลหะ สิ่งของทำจากหนัง

 

ทั้งนี้ การเที่ยวชมทางดิจิทัลรูปแบบใหม่ของพิพิธภัณฑ์ซินเจียงจะช่วยให้ผู้เยี่ยมชมได้พานพบโบราณวัตถุทางวัฒนธรรมที่เคลื่อนที่ไม่ได้และฉากชีวิตอันหลากหลายจากยุคโบราณกาล

ข่าวที่เกี่ยวข้อง