รีเซต

จีนอนุมัตินำเข้า 'ยาเม็ดรักษาโควิด-19' ของไฟเซอร์ แบบมีเงื่อนไข

จีนอนุมัตินำเข้า 'ยาเม็ดรักษาโควิด-19' ของไฟเซอร์ แบบมีเงื่อนไข
Xinhua
13 กุมภาพันธ์ 2565 ( 10:14 )
57
จีนอนุมัตินำเข้า 'ยาเม็ดรักษาโควิด-19' ของไฟเซอร์ แบบมีเงื่อนไข

ปักกิ่ง, 12 ก.พ. (ซินหัว) -- เมื่อวันศุกร์ (11 ก.พ.) สำนักบริหารเวชภัณฑ์แห่งชาติจีนให้การอนุมัติแบบมีเงื่อนไข สำหรับการนำเข้าแพกซ์โลวิด (Paxlovid) ยาเม็ดรักษาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (โควิด-19) ของไฟเซอร์

ยาเม็ดดังกล่าวเป็นยารับประทานโมเลกุลเล็ก ซึ่งประกอบด้วยยาต้านไวรัสสองตัว ได้แก่ เนอร์มาเทรลเวียร์ (nirmatrelvir) และริโทนาเวียร์ (ritonavir) สำหรับรักษาผู้ป่วยโรคโควิด-19 วัยผู้ใหญ่ที่มีอาการเล็กน้อยถึงปานกลาง และผู้มีความเสี่ยงสูงจะป่วยหนักขึ้น

สำนักงานฯ ระบุว่ายาเม็ดดังกล่าวสามารถจ่ายแก่ผู้ป่วยสูงวัย หรือเป็นโรคไตเรื้อรัง โรคเบาหวาน โรคหัวใจและหลอดเลือด และโรคปอดเรื้อรัง โดยผู้ป่วยควรรับประทานยาตามที่แพทย์สั่งและสังเกตปฏิกิริยาต่อยาอย่างใกล้ชิด

ทั้งนี้ สำนักงานฯ ขอให้ผู้ถือใบอนุญาตการตลาดของยาตัวนี้ดำเนินการวิจัยที่เกี่ยวข้องต่อไป ปฏิบัติตามเงื่อนไขภายในเวลาที่กำหนด และส่งผลการวิจัยตามกำหนดเวลา

ข่าวที่เกี่ยวข้อง