รีเซต

ขอนแก่น สสจ.จัดระบบเตรียมพร้อมก่อนปลดล็อค ด้วยแนวคิด New normal healthcare service

ขอนแก่น สสจ.จัดระบบเตรียมพร้อมก่อนปลดล็อค ด้วยแนวคิด New normal healthcare service
77ข่าวเด็ด
25 เมษายน 2563 ( 16:53 )
154
ขอนแก่น สสจ.จัดระบบเตรียมพร้อมก่อนปลดล็อค ด้วยแนวคิด New normal healthcare service

ขอนแก่น–สสจ.เตรียมรับมาตรการผ่อนปรนการแพร่ระบาดไวรัสโควิด เผยชาวขอนแก่นต้องใช้ชีวิตแบบมีวินัยในการสวมหน้ากาก ล้างมือสม่ำเสมอ และทิ้งระยะห่างกัน  

นายแพทย์ สมชายโชติ  ปิยวัชร์เวลา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานการประชุมการเตรียมความพร้อมการจัดระบบบริการด้านสาธารณสุข และแผนรองรับการผ่อนปรนมาตรการการระบาดโรคติดเชื้อ Covid-19 ณ ห้องประชุมชั้น 2 ตึกใหม่ สสจ.ขก โดยผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้อำนวยการ/ผู้แทนศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น  รพ.ขอนแก่น ผู้แทนโรงพยาบาลแม่ข่าย (supernode/node) สาธารณสุขอำเภอ รพ.สต. หัวหน้ากลุ่มงาน และจนท.ที่เกี่ยวข้อง
เนื่องจากจังหวัดขอนแก่นเข้าสู่ระยะปลอดภัยจากการแพร่ระบาดเชื้อไวรัส covid-19 และมีโอกาสปลดล็อกในต้นเดือนพฤษภาคมนี้ ซึ่งควรต้องมีการเตรียมความพร้อม โดยกรมการแพทย์ได้เสนอแนวคิด New normal healthcare service เพื่อจัดทำแผนเสนอแนวทางผ่อนปรนมาตรการฯ ด้านสาธารณสุข และตัวแทนโรงพยาบาลระดับต่างๆ เสนอการดำเนินงานช่วงที่ผ่านมา และแผนเตรียมพร้อมจัดบริการสาธารณสุขรูปแบบใหม่

ในด้านการเฝ้าระวังโรค 

การใช้ชีวิตของประชาชนในแบบปกติใหม่ (New Normal Life) ต่อไปนี้จะต้องมี

1.การสวมใส่หน้ากากอนามัยทุกครั้ง ตลอดเวลาเมื่อต้องทำกิจกรรมทางสังคมหรือออกจากเคหะสถาน  2.มีการเว้นระยะห่าง 1-2 เมตรที่ปลอดภัยในทุกกิจกรรมทางสังคม  3.มีการล้างมือหรือใช้แอลกอฮอล์เจลสม่ำเสมอเป็นนิสัย ก่อนและหลังสัมผัสบริเวณสิ่งที่ใช้ร่วมกัน 4.มีวินัยในตนเองและร่วมสร้างสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีวินัยร่วมกันทางสังคม

การให้ความรู้และการเฝ้าระวัง
1.การให้ความรู้ทุกกลุ่มวัย  2.ประเมินความรู้ โดยการใช้แบบประเมินความรอบรู้ด้านสุขภาพขั้นพื้นฐานและพฤติกรรมสุขภาพในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)  3. ใช้ Application ในการประเมินความเสี่ยง (DDC-Care/หมอชนะ) โดยมีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนสามารถเข้าถึงการใช้งานให้สามารถประเมินความเสี่ยงของอาการการเจ็บป่วย เพื่อให้เข้าสู่กระบวนการรักษาพยาบาลได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย

การค้นหากลุ่มเสี่ยง
1. อสม./ผู้นำชุมชน ด่านชุมชน เคาะประตูบ้าน เฝ้าระวังกลุ่มบุคคลที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง
2. จัดระบบการบริการ Home Quarantine กลุ่มเสี่ยง
3. พัฒนาทีม SRRT เชื่อมระบบการค้นหากลุ่มเสี่ยง เฝ้าระวัง ส่งต่อผู้ป่วยที่เข้าเกณฑ์สอบสวน PUI ให้เข้าระบบการรักษาตัวในโรงพยาบาล
4. จัดทำธรรมนูญสุขภาพชุมชน/ตำบล
5. จัดทำมาตรฐานร้านค้า สุขาภิบาลอาหารปลอดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)

ข่าวที่เกี่ยวข้อง