รีเซต

วันนี้วันอะไร วันก่อตั้งสนามศุภชลาศัย ตรงกับวันที่ 10 กุมภาพันธ์

วันนี้วันอะไร วันก่อตั้งสนามศุภชลาศัย ตรงกับวันที่ 10 กุมภาพันธ์
TNN ช่อง16
28 มกราคม 2565 ( 17:38 )
68
วันนี้วันอะไร วันก่อตั้งสนามศุภชลาศัย ตรงกับวันที่ 10 กุมภาพันธ์

รู้หรือไม่ วันก่อตั้งสนามศุภชลาศัย หรือ สนามกีฬาแห่งชาติ ตรงกับวันที่ 10 กุมภาพันธ์ของทุกปี สนามศุภชลาศัย หรือ สนามกีฬาแห่งชาติ อยู่ในความดูแลของกรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยส่งคืนสถานที่บางส่วนแก่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อใช้ประโยชน์ทางการศึกษา และใช้อาคารสถานที่ในส่วนที่ยังเช่าอยู่เพื่อเป็นที่ทำการของกรมฯ ตลอดจนสมาคมหรือองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการกีฬา และนันทนาการต่าง ๆ โดยสนามกีฬาแห่งชาติ ตั้งอยู่ภายในที่ทำการของกรมพลศึกษา เลขที่ 154 ถนนพระรามที่ 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร


ประวัติความเป็นมาของสนามศุภชลาศัย


สนามศุภชลาศัย หรือ สนามกีฬาแห่งชาติ แต่เดิมมีชื่อว่า กรีฑาสถานแห่งชาติ (The National Stadium of Thailand) กรีฑาสถานแห่งชาติมีต้นกำเนิดจากการแข่งขันกรีฑานักเรียน ซึ่งจัดขึ้นในสนามกีฬาของโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย แต่ต่อมาในปี พ.ศ. 2477 นาวาโทหลวงศุภชลาศัย อธิบดีกรมพลศึกษาคนแรก ได้มีดำริในการจัดหาสถานที่ตั้งสนามกีฬากลางกรมพลศึกษา, โรงเรียนฝึกหัดครูพลศึกษากลาง (คณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ) และสโมสรสถานลูกเสือ (ที่ทำการคณะลูกเสือแห่งชาติ) จึงได้ทำสัญญากับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อเช่าที่ดินขนาด 77 ไร่ 1 งาน


ต่อมาเมื่อวันพุธที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2480 มีพระราชพิธีวางศิลาฤกษ์ โดยคณะผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ขณะเดียวกันก็ให้ย้ายการแข่งขันกรีฑานักเรียนไปจัดขึ้นที่ท้องสนามหลวงเป็นการชั่วคราว โดยในปีต่อมา กรมพลศึกษาจึงย้ายที่ทำการเข้ามาอยู่ภายในบริเวณกรีฑาสถานแห่งชาติ ซึ่งการใช้สนามกรีฑาสถานเป็นครั้งแรก เกิดขึ้นเมื่อพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร เสด็จพระราชดำเนินทรงเป็นองค์ประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกรีฑาประชาชนชาย ประจำปี พ.ศ. 2481 ซึ่งเปลี่ยนสถานที่จัดมาจากท้องสนามหลวง


จากนั้นในวันที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2484 กรมพลศึกษาได้เปลี่ยนชื่อสนามกรีฑาสถาน เป็น สนามศุภชลาสัยกรีฑาสถานแห่งชาติ เพื่อเป็นเกียรติแก่ หลวงศุภชลาศัย ปัจจุบันนิยมเรียกสั้น เพียงว่า สนามศุภชลาศัย หรือสนามกีฬาแห่งชาติ


ขณะที่ปัจจุบัน สนามศุภชลาสัยได้อยู่ในความดูแลของกรมพลศึกษา และได้คืนพื้นที่บางส่วนให้เป็นสถานที่เรียนของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และใช้สถานที่บางส่วนเป็นที่ทำการของกรมพลศึกษา นอกจากนี้ ยังเป็นที่ตั้งของหน่วยงานสมาคมเกี่ยวกับกีฬาและนันทนาการอื่นๆ


สนามกีฬาแห่งชาติ ใช้ทำอะไร


  1. 1. สนามกีฬาแห่งชาติใช้ในการแข่งขันกีฬาฟุตบอลระดับชาติเฉพาะรอบรองชนะเลิศ หรือรอบชิงชนะเลิศ หรือกีฬาฟุตบอลระหว่างประเทศ

2. สนามกีฬาแห่งชาติใช้ในการแข่งขันกรีฑาระดับชาติหรือกรีฑาระหว่างประเทศ

3. สนามกีฬาแห่งชาติใช้จัดกิจกรรมทางการกีฬาหรือกิจกรรมอื่น

4. สนามกีฬาแห่งชาติใช้จัดกิจกรรมอื่น ๆ ในการให้บริการประชาชน


ที่มาข้อมูล : กรมพลศึกษา 

ที่มาภาพ : AFP

ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง