รีเซต

เด็กจบใหม่เฮ! ดีป้า-ส.อ.ท. สนับสนุนการจ้างงาน อุดหนุนค่าจ้าง 50%

เด็กจบใหม่เฮ! ดีป้า-ส.อ.ท. สนับสนุนการจ้างงาน อุดหนุนค่าจ้าง 50%
TNN ช่อง16
19 สิงหาคม 2565 ( 09:53 )
65
เด็กจบใหม่เฮ! ดีป้า-ส.อ.ท. สนับสนุนการจ้างงาน อุดหนุนค่าจ้าง 50%

ผู้อำนวยการใหญ่ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (ดีป้า) หรือนายณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ได้กล่าวเสวนาในหัวข้อ “Technology, Skills, and the New Trend of Work” ว่า ทางดีป้าเองได้เล็งเห็นถึงสถานการณ์การขาดแคลนบุคลากรด้านดิจิทัลในปัจจุบัน จึงได้มีมาตรการในการส่งเสริมและสนับสนุนผ่านการดำเนินงานโครงการต่างๆ เพื่อเป็นการยกระดับทักษะสำหรับนักศึกษาใกล้จบหรือจบแล้วไม่เกิน 2 ปี และยังไม่มีงานทำในสาขาขาดแคลนจำนวน 5 สาขา ได้แก่ Artificial Intelligence (AI), Internet of Things (IoT), Machine Learning Engineer (ML), Cloud Computing และ Digital Marketing รวมทั้งสิ้นกว่า 1,000 คน เพื่อเน้นการพัฒนากำลังคนให้มีทักษะตรงกับความต้องการของภาคเอกชน

โดยเมื่อผ่านการยกระดับทักษะแล้ว ผู้เข้าเข้าร่วมโครงการจะมีโอกาสได้พบกับผู้ประกอบการที่ต้องการบุคลากรในสาขาดังที่กล่าวไปแล้วข้างต้น ผ่านกิจกรรม Job Fair การันตีให้เกิดการจ้างงานจริงในระบบเศรษฐกิจ ซึ่งดีป้าได้ส่งเสริมการจ้างงานผ่านการสนับสนุนเงินเดือนไม่เกินร้อยละ 50 ให้แก่ภาคเอกชนที่ต้องการจ้างงาน ทั้งในสาขาเทคโนโลยีดิจิทัล (IT) และสาขาทั่วไป (Non-IT) ที่ต้องการเปลี่ยนผ่านมาทำงานในสายงานที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีดิจิทัล โดยมีทุนสนับสนุนทั้งสิ้นกว่า 120 ทุน


ทางด้านนายไพฑูรย์ ศิริฉัตรชัยกุล รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) ก็ได้ออกมาระบุว่า สภาอุตสาหกรรมฯ ในฐานะศูนย์รวมของภาคส่วนผู้ประกอบการที่เป็นนายจ้างในระบบเศรษฐกิจของประเทศ โดยเมื่อปี 2562 ได้มีการสำรวจข้อมูลความพร้อมและความต้องการบุคลากรด้านเทคโนโลยีดิจิทัลในภาคอุตสาหกรรม จำนวนกลุ่มตัวอย่าง 201 องค์กร ซึ่งพบว่า ส่วนใหญ่มีบุคลากรด้านไอทีในองค์กรเฉลี่ย 1-5 คน และกว่า 64% คิดว่าองค์กรของตนเองมีบุคลากรด้านไอทีไม่เพียงพอ ในขณะที่ตำแหน่งงานที่ความต้องการสูงสุด 5 อันดับ ได้แก่ งานบริหารด้านไอที (IT Management), งานนักเขียนโปรแกรม (Programmer) งานผู้ดูแลระบบและเครือข่าย (Network Admin Jobs), งานด้านพัฒนาและดูแลระบบ CRM / ERP และงานเว็บไซต์ (Website) ตามลำดับ

สำหรับรายละเอียดของโครงการส่งเสริมการจ้างงานนักศึกษาวัยหางานสาขาทั่วไป  มีการจัดดำเนินการโดย สถาบันเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่ออุตสาหกรรม โดยตั้งเป้าหมายเพื่อที่จะสนับสนุนค่าจ้างเงินเดือนไม่เกินร้อยละ 50 สูงสุด 6,500 บาทต่อเดือน สนับสนุนเป็นระยะเวลา 1 ปี ให้แก่นายจ้างที่ต้องการจ้างงานนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายหรือจบใหม่ไม่เกิน 2 ปี ในสาขาทั่วไป ที่ต้องการเปลี่ยนผ่านมาทำงานในสายงานที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีดิจิทัล โดยมีทุนสนับสนุนทั้งสิ้น 100 ทุน ซึ่งจะเปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 15 กันยายน 2565 หรือจนกว่าทุนจะครบจำนวนเป้าหมาย

ข้อมูลจาก : TNN ONLINE

ภาพจาก : TNN


ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง