รีเซต

'กสทช.' จับมือ 'กรมท่าอากาศยาน' นำเทคโนโลยี 5G ให้บริการในสนามบิน

'กสทช.' จับมือ 'กรมท่าอากาศยาน' นำเทคโนโลยี 5G ให้บริการในสนามบิน
มติชน
24 มิถุนายน 2563 ( 16:27 )
84
'กสทช.' จับมือ 'กรมท่าอากาศยาน' นำเทคโนโลยี 5G ให้บริการในสนามบิน

‘กสทช.’ จับมือ ‘กรมท่าอากาศยาน’ นำเทคโนโลยี 5G ให้บริการในสนามบิน

สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) และกรมท่าอากาศยานร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการว่าด้วยการศึกษาและการให้บริการผ่านโครงข่ายโทรคมนาคมในระบบ 5G โดยมี พล.อ.สุกิจ ขมะสุนทร ประธานกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (ประธาน กสทช.) และนายถาวร เสนเนียม รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ร่วมเป็นประธานในพิธีลงนาม

 

นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (เลขาธิการ กสทช.) เปิดเผยว่า การลงนามบันทึกข้อตกลงในครั้งนี้เป็นความร่วมมือระหว่างภาคบริการโทรคมนาคมและอุตสาหกรรมการบิน ซึ่งถือเป็นประตูสู่ภูมิภาคต่างๆทั่วโลกโดยนำเทคโนโลยี 5G ซึ่งเป็นบริการในกิจการโทรคมนาคมที่สำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ นำมาช่วยส่งเสริมการเดินทางของนักท่องเที่ยวเมื่อมาถึงประเทศไทย ให้เกิดความสะดวกสบายและขับเคลื่อนอุตสาหกรรมการยินผ่านการให้บริการสนามบินอัจฉริยะ (Smart Airport) โดยใช้โครงข่ายโทรคมนาคมในระบบ 5G และนำไปสู่การสร้างระบบนิเวศของสนามบินอัจฉริยะ (Smart Airport Ecosystem) ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ระดับชาติและนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ของรัฐบาลโดยผ่านกลไกการสร้างความร่วมมือนี้

 

ทั้งนี้ ความร่วมมือระหว่าง 2 หน่วยงานในครั้งนี้ด้วยเทคโนโลยี 5G จะช่วยบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิต-19 โดยจะดำเนินการป้องกันและท้างานในเชิงรุกสำหรับการกระจายของเชื้อโควิด -19 เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในการใช้ชีวิตประจำวันและการเดินทางของประซาชนและนักท่องเที่ยวโดยนำนวัตกรรมที่ทันสมัยสามารถรายงานควบคุมป้องกันรักษาติดตามได้อย่างรวดเร็วทันสถานการณ์ด้วยเทคโนโลยี 5G

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง