รีเซต

"ดีอีเอส-ดีป้า"ประกาศความพร้อมประเทศไทยในงาน “WORLD EXPO 2020 DUBAI”

"ดีอีเอส-ดีป้า"ประกาศความพร้อมประเทศไทยในงาน “WORLD EXPO 2020 DUBAI”
TNN ช่อง16
16 กันยายน 2564 ( 09:13 )
38
"ดีอีเอส-ดีป้า"ประกาศความพร้อมประเทศไทยในงาน “WORLD EXPO 2020 DUBAI”
นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส) เปิดเผยว่า แฯ โดย สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ ดีป้า ได้รับมอบหมายจากรัฐบาลให้เป็นตัวแทนในการดำเนินงานพาประเทศไทยเข้าร่วมงาน World Expo 2020 Dubai ภายใต้แนวคิดหลัก “เชื่อมความคิด สร้างอนาคต: Connecting Minds, Creating the Future” หรือการสะท้อนให้เห็นถึงการขับเคลื่อนให้เกิดความก้าวหน้า ด้วยการเชื่อมโยงผู้คน องค์กร และประเทศต่าง ๆ เข้าไว้ด้วยกัน การแบ่งปันความรู้ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี และนวัตกรรม และกระตุ้นให้เกิดแรงบันดาลใจในการร่วมมือกันสร้างสรรค์อนาคตที่ยั่งยืน ซึ่งมีประเทศสมาชิกเข้าร่วมงานทั้งหมด 192 ประเทศ โดยการเข้าร่วมงานของประเทศไทยในครั้งนี้กระทรวงดิจิทัลฯ ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานพันธมิตร ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในการพัฒนาเนื้อหานิทรรศการ ตลอดจนสร้างสรรค์กิจกรรมที่น่าสนใจในหลากหลายรูปแบบที่จะผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันมาจัดแสดง ณ อาคารแสดงประเทศไทย ตลอด 6 เดือน ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2564 จนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2565 ณ เมืองดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์


“การเข้าร่วมงาน World Expo 2020 Dubai ในครั้งนี้ นอกจากการจัดแสดงทางวัฒนธรรมประเพณี เพื่อดึงดูดความสนใจจากผู้เข้าชมงานแล้ว ยังถือเป็นโอกาสอันดีที่ประเทศไทยจะได้ใช้เวทีอันทรงเกียรติแห่งนี้ สร้างความเชื่อมั่นให้นานาชาติได้เห็นถึงศักยภาพ และความพร้อมด้านการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลของประเทศไทย การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล การพัฒนาด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล รวมถึงระบบการแพทย์และสาธารณสุขของไทย ตลอดจนกระตุ้นภาคการท่องเที่ยวของประเทศ ซึ่งจะนำไปสู่โอกาสใหม่ในการพลิกฟื้นเศรษฐกิจของประเทศ ผ่านการค้า การลงทุน และการสานต่อความสัมพันธ์อันดีกับประเทศสมาชิกที่เข้าร่วมงาน” รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลฯ กล่าวเสริม


ด้าน นางสาวอัจฉรินทร์ พัฒนพันธ์ชัย ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ในฐานะ Commissioner General of Section for Thailand Pavilion กล่าวว่า งาน World Expo 2020 Dubai เป็นมหกรรมใหญ่ติด 1 ใน 3 ของโลก สำหรับอาคารแสดงประเทศไทยได้พัฒนาขึ้นภายใต้แนวคิด “การขับเคลื่อนสู่อนาคต” (Mobility for the Future) นำเสนอนโยบายการขับเคลื่อนประเทศที่ร้อยเรียนเรื่องราวผ่านนิทรรศการทั้ง 4 ห้อง ได้แก่ ห้องที่ 1: Thai Mobility จัดแสดงเรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์จำลองและราชรถจำลอง ให้ความรู้เกี่ยวกับการเดินทางของคนไทยในอดีต ห้องที่ 2: Mobility of Life นำเสนอภาพยนตร์แอนิเมชัน สะท้อนให้เห็นถึงความเจริญรุ่งเรืองของประเทศไทยจากอดีตถึงปัจจุบัน ห้องที่ 3: Mobility of the Future นำเสนอภาพยนตร์แอนิเมชัน 360 องศา เพื่อแสดงภาพในอนาคตของประเทศไทยที่ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลเพื่อผลักดันประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางเทคโนโลยีดิจิทัลในภูมิภาค และ ห้องที่ 4: Heart of Mobility นำเสนอภาพยนตร์สั้น บอกเล่าเรื่องราวเสน่ห์ของประเทศไทยในหลากหลายมิติ ที่สร้างความประทับใจให้ชาวต่างชาติเดินทางมาเยี่ยมเยือน ทำธุรกิจ หรือใช้ชีวิตในประเทศไทย


นอกจากนี้ ยังมีส่วนของร้านอาหารไทยให้ผู้เข้าชมงานได้ลิ้มรสความอร่อยของอาหารไทยแท้ และร้านขายของที่ระลึกที่คัดสรรสินค้าดีมีคุณภาพจากประเทศไทยร่วมสร้างความประทับใจ ส่วนบริเวณด้านหน้าอาคารมีเวทีกิจกรรมจัดแสดงศิลปวัฒนธรรมไทยร่วมสมัย ภายใต้แนวคิด “Thai iconic: ความเป็นไทยสู่สายตานานาชาติ” และอาคารแสดงประเทศไทยยังมีนิทรรศการ และกิจกรรมพิเศษ จากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนมาหมุนเวียนมาร่วมจัดแสดงตลอด 6 เดือนอีกด้วย


สำหรับความคืบหน้าการก่อสร้างอาคารแสดงประเทศไทยนั้น คณะทำงานได้ทุ่มเท วางแผน และติดตามความพร้อมมาอย่างต่อเนื่อง ยืนยันในความพร้อมของอาคารแสดงประเทศไทย โดยในปลายเดือนกันยายนนี้ จะมีการทดลองระบบ (Test Run) ของอาคารแสดงประเทศไทย เพื่อเตรียมเปิดต้อนรับผู้เข้าชมงานอย่างเป็นทางการในวันที่ 1 ตุลาคม 2564


ขณะที่ ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการใหญ่ ดีป้า กล่าวว่า การจัดงาน World Expo 2020 Dubai ในครั้งนี้เป็นการจัดขึ้นเป็นครั้งแรกในตะวันออกกลาง และถือเป็นครั้งแรกที่ประเทศไทยเข้าร่วมการจัดงานโดยมีพันธมิตรภาคเอกชนร่วมสนับสนุน ได้แก่ บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) หรือ บีดีเอ็มเอส บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จำกัด (มหาชน) บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) บริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) กลุ่มธุรกิจ TCP โรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทารา บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) Sea ประเทศไทย ไทยฮับ โดยบริษัท ดีวี 8 จำกัด (มหาชน)บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) และ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด เป็นต้น


“การจัดงานครั้งนี้ยอมรับว่าไม่ง่าย มีอุปสรรคในหลายจุดของการดำเนินงาน ตั้งแต่การรับผิดชอบงานระดับโลกในระหว่างที่ดีป้าเป็นหน่วยงานน้องใหม่ การจัดสรรงบประมาณ และสถานการณ์ COVID-19 ที่ทำให้งานต้องเลื่อนออกไปถึง 1 ปีเต็ม ซึ่งดีป้ามองว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นความท้าทาย และเราก็ผ่านมาได้และเกิดเป็นความภูมิใจอย่างยิ่งที่จะได้เป็นตัวแทนในการนำถ่ายทอดความเป็นไทยให้แก่คนทั่วโลกได้เห็นผ่านเวทีโลกในครั้งนี้” ผู้อำนวยการใหญ่ ดีป้า กล่าวเสริม


พร้อมกันนี้ ดร.ณัฐพล ได้กล่าวทิ้งท้ายว่า นอกจากความร่วมมือจากหลายภาคส่วนแล้วยังได้รับความร่วมมือจากกลุ่มคนรุ่นใหม่อย่าง กลุ่มดิจิทัลสตาร์ทอัพที่จะนำเทคโนโลยีดิจิทัลสัญชาติไทยมาช่วยเติมเต็มผ่านการแสดงความพร้อมของประเทศไทยให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นในทุกมิติ และต้องขอบคุณคนไทยทุกคนที่ร่วมสนับสนุนและร่วมให้กำลังใจ #ทีมไทยแลนด์ ในการจัดกิจกรรมที่อาคารแสดงประเทศไทยผ่านทาง Facebook: depa Thailand และ expo2020dubaithailand ตลอดมา พร้อมเชิญชวนคนไทยทุกคนร่วมติดตามความเคลื่อนไหวและเป็นกำลังใจให้อาคารแสดงประเทศไทยในงาน World Expo 2020 Dubai ได้ที่ Facebook, Instagram และ YouTube: expo2020dubaithailand หรือ https://expo2020dubaithailand.com

ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง