รีเซต

ร้องผู้ว่าฯ ปลดประธานมูลนิธิดังในมหาสารคาม ยักยอกเงินแจกของน้ำท่วม

ร้องผู้ว่าฯ ปลดประธานมูลนิธิดังในมหาสารคาม ยักยอกเงินแจกของน้ำท่วม
มติชน
11 พฤศจิกายน 2565 ( 14:13 )
34
ร้องผู้ว่าฯ ปลดประธานมูลนิธิดังในมหาสารคาม ยักยอกเงินแจกของน้ำท่วม

เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน ที่ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม นายกำธร เหล่าสะพาน ทนายความผู้รับมอบอำนาจจากกรรมการมูลนิธิจำนวน 4 คน เข้ายื่นหนังสือต่อนายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม ในฐานะนายทะเบียนมูลนิธิ ขอให้พิจารณาและดำเนินการถอดถอนประธานมูลนิธิชื่อดังของจังหวัดมหาสารคาม และกรรมการมูลนิธิฯรวม 12 คน ที่ได้ดำเนินกาจการมูลนิธิผิดพลาด เสื่อมเสียชื่อเสียงต่อมูลนิธิฯ ดำเนินการที่ผิดกฎหมายโดยยักยอกเงินและทรัพย์สินของมูลนิธิฯ และดำเนินกิจการที่ฝ่าฝืนข้อบังคับของมูลนิธิฯ มีการปลอมแปลงและแก้ไขข้อบังคับของมูลนิธิฯ โดยไม่รายงานการแก้ไขข้อบังคับต่อนายทะเบียนมูลนิธิฯ เพื่อนำไปประกาศในราชกิจจานุเบกษาก่อนการบังคับใช้ ตามระเบียบการดำเนินกิจการของมูลนิธิ โดยมีนาย กฤตภัค โมนะยา ผู้อำนวยการศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดมหาสารคาม เป็นผู้รับหนังสือแทนผู้ว่าราชการจังหวัด

 

นายกำธร เหล่าสะพาน ทนายความ ผู้รับมอบอำนาจแทนกรรมมูลนิธิฯ จำนวน 4 คน กล่าวว่า ตนได้รับมอบหมายให้ติดตามเกี่ยวกับการทุจริตในมูลนิธิฯ และร้องเรียนต่อผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม ขอให้ผู้ว่าฯ ปลดประธานและคณะกรรมการ ที่กระทำการผิดข้อบังคับของมูลนิธิฯ ทำให้เกิดความเสียหาย โดยพบการกระทำทุจริตเกี่ยวกับการแจกจ่ายสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในช่วงที่ผ่านมา ทำให้ประชาชนที่ควรได้รับประโยชน์ ขาดโอกาส และไม่ได้รับประโยชน์เท่าที่ควร มีการยักยอกเงิน สิ่งของไป โดยเมื่อวันที่ 31 ตุลาคม ที่ผ่านมา กรรมการผู้ร้อง 4 คน ได้ยื่นขอเปิดประชุมวิสามัญ แต่ประธานมูลนิธิฯ กลับเพิกเฉย ทำให้ไม่สามารถจัดประชุม หรือเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ได้ แต่ประธานและกรรมการอีก 11 คน กลับมีการอนุมัติการเบิกจ่ายทางออนไลน์ ซึ่งขัดกับระเบียบข้อบังคับ จึงได้ร้องขอให้ผู้ว่าฯ เร่งสอบสวน

ที่ผ่านมาทางกรรมการมูลนิธิฯ 4 คนได้ยื่นร้องต่อศาลไปแล้ว โดยศาลมีคำสั่งไต่สวนในวันที่ 19 ธันวาคมนี้ ในส่วนของฝ่ายปกครอง โดยผู้ว่าราชการจังหวัดในฐานะนายทะเบียน ก็อยากจะให้เร่งตรวจสอบข้อเท็จจริง สรุปส่งสำนวนร้องให้ศาลพิจารณาปลดประธานและกรรมการมูลนิธิ เพราะมูลนิธิฯ ไม่ใช่หน่วยงานของรัฐ เป็นหน่วยงานเอกชน ผู้ว่าฯในฐานะนายทะเบียนสามารถทำได้

 

นอกจากนี้ในปี 2564 ช่วงที่โควิดระบาดหนัก ทางมูลนิธิได้มีการช่วยเหลือประชาชนในการรับส่งผู้ป่วยโควิดกลับบ้าน โดยรับผู้ป่วยจากกรุงเทพ กลับมหาสารคาม มีการจ้างเหมารถทัวร์ 14 เที่ยว เหมารถตู้ 16 เที่ยว มีค่าใช้จ่ายรวมกว่า 1 ล้านบาท แต่กลับพบว่ามีการจ่ายเงินไปจริงประมาณ 7 แสนบาท มีการยักยอกเงินไปกว่า 3 แสนบาท ซึ่งมีหลักฐานชัดเจนว่ามีการยักยอกเงินไป และยังมีการปลอมแปลงข้อบังคับในเรื่องของการเบิกจ่ายเงินของมูลนิธิอีกด้วย จึงอยากให้ผู้ว่าราชการจังหวัด ในฐานะนายทะเบียนเร่งดำเนินการตรวจสอบ สอบสวนหาข้อเท็จจริงโดยเร็วที่สุด เพื่อไม่ใช้ชาวมหาสารคามเสื่อมศรัทธาไปมากกว่านี้

 

ด้านนายกฤตภัค โมนะยา ผู้อำนวยการศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดมหาสารคาม กล่าวว่า หลังจากรับเรื่องราวร้องเรียนของผู้ร้อง ทางศูนย์ดำรงธรรมจะได้ตรวจสอบ และส่งเรื่องไปยังปกครองจังหวัด ซึ่งเป็นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยตรง เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น เบื้องต้นยังไม่สามารถระบุกรอบเวลาได้ แต่จะดำเนินการโดยเร็วที่สุด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง