รีเซต

ธ.ก.ส. ปรับลดดอกเบี้ยเงินกู้และเงินฝาก บรรเทาโควิด มีผล 1 เมษายน นี้

ธ.ก.ส. ปรับลดดอกเบี้ยเงินกู้และเงินฝาก บรรเทาโควิด  มีผล 1 เมษายน นี้
มติชน
27 มีนาคม 2563 ( 20:07 )
48
ธ.ก.ส. ปรับลดดอกเบี้ยเงินกู้และเงินฝาก บรรเทาโควิด  มีผล 1 เมษายน นี้

ธ.ก.ส. ปรับลดดอกเบี้ยเงินกู้และเงินฝาก มีผล 1 เมษายน นี้

ธ.ก.ส. ประกาศปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ให้สอดคล้องกับทิศทางอัตราดอกเบี้ยนโยบายและบรรเทา ความเดือดร้อนให้แก่ลูกค้าของธนาคารที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 และภัยแล้ง โดยปรับลด MRR ลงร้อยละ 0.125 ต่อปี พร้อมทั้งปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินฝากให้สอดคล้องกับตลาดที่ ร้อยละ 0.05 – 0.35 ต่อปี โดยมีผลตั้งแต่ 1 เมษายน 2563 เป็นต้นไป

นายอภิรมย์ สุขประเสริฐ ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เปิดเผยว่า เพื่อตอบสนองทิศทางอัตราดอกเบี้ยนโยบาย และบรรเทาความเดือดร้อนให้กับลูกค้าของธนาคารที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 และภัยแล้ง ธ.ก.ส. ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ อัตราดอกเบี้ยสินเชื่อสำหรับเกษตรกรลูกค้ารายย่อยและบุคคลทั่วไป MRR จากเดิมที่ร้อยละ 6.750 ต่อปี ลดลงร้อยละ 0.125 เหลือร้อยละ 6.625 ต่อปี

​ด้านอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก ธ.ก.ส. ปรับลดเฉพาะอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ และเงินฝากประจำ สำหรับบุคคล นิติบุคคล ราชการและรัฐวิสาหกิจ ลดลงร้อยละ 0.05-0.35 ต่อปี ทั้งนี้เป็นไปตามประกาศของธนาคาร

ข่าวที่เกี่ยวข้อง