รีเซต

เปิดแล้วตลาดซากแง้ว ถนนสายวัฒนธรรมชุมชนจีนโบราณ และตลาดวัฒนธรรมเพลาชาย

เปิดแล้วตลาดซากแง้ว  ถนนสายวัฒนธรรมชุมชนจีนโบราณ และตลาดวัฒนธรรมเพลาชาย
77ข่าวเด็ด
2 สิงหาคม 2563 ( 03:53 )
281
เปิดแล้วตลาดซากแง้ว  ถนนสายวัฒนธรรมชุมชนจีนโบราณ และตลาดวัฒนธรรมเพลาชาย

เปิดแล้วตลาด ถนนสายวัฒนธรรมชุมชนจีนโบราณ และตลาดวัฒนธรรมเพลาชาย  นักท่องเที่ยวแห่เที่ยวซื้อของกินกันอย่างคึกคัก

 

วันที่ 1 สิงหาคม 2563 นายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานเปิดถนนสายวัฒนธรรมชุมชนจีนโบราณ และตลาดวัฒนธรรมเพลาชาย ภายใต้การขับเคลื่อนกิจกรรมกระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก ฟื้นฟูวิกฤติการณ์โควิด 19 ต.ห้วยใหญ่ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี โดยมีนายไพรัตน์ ไตรศุภโชค นายกเทศมนตรีตำบลห้วยใหญ่ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ห้วยใหญ่ให้การต้อนรับ

 

หลังจากที่ตลาดจีนโบราณบ้านชากแง้ว ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด 19 ได้กลับมาเปิดพื้นที่ค้าขายกันอีกครั้ง ตั้งแต่ 1 สิงหาคม 2563  ซึ่งมีพ่อค้าแม่ขายพากันมาเปิดแผงขายสินค้ากันกว่า 200 ราย และมีชาวเมืองพัทยาและพื้นที่ใกล้เคียงรวมถึงนักท่องเที่ยวใส่หน้ากากอนามัย พากันมาเดินเลือกซื้อสินค้า อาหาร อย่างคึกคัก ท่ามกลางการควบคุมป้องกันโรคอย่างเคร่งครัดของเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลห้วยใหญ่   ทั้งการตั้งจุดคัดกรองเพื่อตรวจวัดไข้ หากพบว่าใครมีไข้ก็จะห้ามเข้า และทุกคนต้องสวมหน้ากาก ภายในตลาดจีนโบราณบ้านชากแง้วแห่งนี้ พร้อมให้ทุกคนลงชื่อในสมุด หรือสแกนแอปพลิเคชันไทยชนะ เพื่อใช้ติดตามตัวผู้ที่มาเดินถนนคนเดินได้ด้วย ซึ่งตลาดจีนโบราณบ้านชากแง้วเป็นให้นักท่องเที่ยวมาท่องเที่ยวทุกวันเสาร์ ตั้งแต่เวลา 14.00 – 20.00 น.

 

ทั้งนี้ตามนโยบายการต่อยอดทางวัฒนธรรมท้องถิ่น เพื่อสร้างคุณค่าและมูลค่าทางเศรษฐกิจให้มีรายได้สู่ชุมชน เพื่อเป็นการผลักดันสิค้าทางวัฒนธรรม ภายใต้แนวคิดการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก ฟื้นฟูวิกฤติการณ์โควิด 19 สู่การต่อยอดทุนทางวัฒนธรรมสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ของชุมชน และสร้างขวัญกำลังใจในการดำเนินการร้านค้า รวมไปถึงเครือข่ายทางวัฒนธรรมในพื้นที่ ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด 19

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง