TrueID

'อิสราเอล' ออกแผนดึงคนกลับบ้านเกิด หนุนอุตสาหกรรมไฮเทค

'อิสราเอล' ออกแผนดึงคนกลับบ้านเกิด หนุนอุตสาหกรรมไฮเทค
Xinhua Thai
30 พฤศจิกายน 2564 ( 19:57 )
13
'อิสราเอล' ออกแผนดึงคนกลับบ้านเกิด หนุนอุตสาหกรรมไฮเทค

เยรูซาเล็ม, 30 พ.ย. (ซินหัว) -- เมื่อวันจันทร์ (29 พ.ย.) อิสราเอลประกาศแผนการระดับชาติ ซึ่งมุ่งดึงดูดชาวอิสราเอลที่อาศัยอยู่ต่างประเทศกลับบ้านเกิด และเข้าทำงานในภาคอุตสาหกรรมเทคโนโลยีระดับสูง

 

อวิกดอร์ ลีเบอร์แมน รัฐมนตรีกระทรวงการคลัง และออริต ฟาร์คัช-ฮาโคเฮน รัฐมนตรีกระทรวงนวัตกรรม วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีของอิสราเอล เป็นผู้ริเริ่มแผนการข้างต้นอันครอบคลุมสิทธิประโยชน์ด้านการจ่ายภาษี โดยแผนการนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการแก้ไขปัญหาขาดแคลนแรงงานในบริษัทเทคโนโลยีระดับสูงของอิสราเอล

 

แผนการข้างต้นกำหนดว่าประชาชนที่เดินทางกลับมายังอิสราเอลหลังจากพำนักอาศัยในต่างประเทศมากกว่า 1 ปี จะไม่ต้องจ่ายภาษีการซื้อขายหลักทรัพย์และการสะสมสินทรัพย์นอกประเทศ ส่วนค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการย้ายถิ่นฐานกลับอิสราเอลและการปรับตัวช่วง 2 ปีแรก จะถูกนำไปหักลบระหว่างการคำนวณภาษีด้วย

 

ขณะเดียวกันชาวยิวที่ไม่มีสัญชาติอิสราเอล ซึ่งสามารถย้ายถิ่นมายังอิสราเอลอย่างถูกต้องตามกฎหมาย และทำงานในภาคเทคโนโลยีระดับสูง จะเป็นผู้มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ขอรับสิทธิประโยชน์ข้างต้นเช่นกัน พร้อมได้ลดอัตราการเก็บภาษีรายได้ในช่วง 2 ปีแรก

ข่าวที่เกี่ยวข้อง