ไฟเขียวเยียวยาผู้ประกันตนม.33 จ่ายไม่ถึง 6 เดือน โอนทีเดียว 1.5 หมื่น

ไฟเขียวเยียวยาผู้ประกันตนม.33 จ่ายไม่ถึง 6 เดือน โอนทีเดียว 1.5 หมื่น
ข่าวสด
21 กรกฎาคม 2563 ( 16:05 )
116
ไฟเขียวเยียวยาผู้ประกันตนม.33 จ่ายไม่ถึง 6 เดือน โอนทีเดียว 1.5 หมื่น

 

ครม.อนุมัติชดเชยรายได้แก่ลูกจ้างสถานประกอบการ ผู้ประกันตนมาตรา 33 ที่จ่ายเงินสมทบไม่ครบ 6 เดือน รายละ 15,000 บาท จ่ายครั้งเดียว

เมื่อวันที่ 21 ก.ค. น.ส.รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ครม.อนุมัติโครงการชดเชยรายได้แก่ลูกจ้างของสถานประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา (COVID-19) ซึ่งยังไม่ได้รับการช่วยเหลือเยียวยาฯ ของกระทรวงแรงงาน ซึ่งผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ในการประชุมครั้งที่ 11/2563 โดยมีสาระสำคัญสรุปได้ดังนี้

โครงการชดเชยรายได้แก่ลูกจ้างของสถานประกอบการ ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา (COVID-19) ซึ่งยังไม่ได้รับการช่วยเหลือเยียวยาฯ ของกระทรวงแรงงาน วงเงินรวม 896.64 ล้านบาท โดยกำหนดกลุ่มเป้าหมาย คือผู้ประกันตนมาตรา 33 (ส่งเงินสมทบไม่ครบ 6 เดือน ภายใน 15 เดือน) ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 จำนวน 59,776 คน

สำหรับการจ่ายเงินเยียวยาทางสำนักงานประกันสังคม ดำเนินการจ่ายเงินเยียวยาเดือนละ 5,000 บาท เป็นเวลา 3 เดือน (มิ.ย.-ส.ค.63) รวมเป็นเงิน 15,000 บาท โดยจ่ายเพียงครั้งเดียว

ข่าวที่เกี่ยวข้อง