จีนกางตัวเลข 'การค้าระหว่างประเทศ' ปี 2020 อาเซียนรั้งหุ้นส่วนรายใหญ่สุด

จีนกางตัวเลข 'การค้าระหว่างประเทศ' ปี 2020 อาเซียนรั้งหุ้นส่วนรายใหญ่สุด
Xinhua Thai
17 มกราคม 2564 ( 12:44 )
80
จีนกางตัวเลข 'การค้าระหว่างประเทศ' ปี 2020 อาเซียนรั้งหุ้นส่วนรายใหญ่สุด

ปักกิ่ง, 17 ม.ค. (ซินหัว) -- จีนก้าวข้ามความท้าทายทางเศรษฐกิจและการค้าระดับโลกในปี 2020 และกลายเป็นประเทศเศรษฐกิจขนาดใหญ่เพียงแห่งเดียวของโลกที่การค้าสินค้าระหว่างประเทศมีแนวโน้มเติบโตดี

 

โดยข้อเท็จจริงและตัวเลขต่อไปนี้จะเผยให้เห็นถึงปริมาณและโครงสร้างการค้าระหว่างประเทศของจีน-- ภาคการนำเข้าและส่งออกสินค้าโดยรวมของจีนในปี 2020 ขยายตัวร้อยละ 1.9 เมื่อเทียบปีต่อปี อยู่ที่ 32.16 ล้านล้านหยวน (ราว 149 ล้านล้านบาท) สูงทำสถิติแม้ภาคการขนส่งทั่วโลกจะตกต่ำลง-- การส่งออกเติบโตร้อยละ 4 ขณะที่การนำเข้าลดลงร้อยละ 0.7-- มูลค่าการค้าระหว่างประเทศของจีนกับประเทศสมาชิกความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค (RCEP) 14 ประเทศ อยู่ที่ 10.2 ล้านล้านหยวน (ราว 47.35 ล้านล้านบาท) เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.5 เมื่อเทียบปีต่อปี และคิดเป็นร้อยละ 31.7 ของปริมาณการนำเข้าและส่งออกทั้งหมดในปี 2020-- การค้าระหว่างประเทศของจีนและกลุ่มประเทศในโครงการหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง (BRI) อยู่ที่ 9.37 ล้านล้านหยวน (ราว 43.4 ล้านล้านบาท) เพิ่มขึ้นร้อยละ 1 เมื่อเทียบปีต่อปี-- สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรืออาเซียน เป็นหุ้นส่วนทางการค้าใหญ่ที่สุดของจีนในปี 2020 โดยปริมาณการค้าของจีนกับประเทศอาเซียน 10 แห่งนั้นรวมอยู่ที่ 4.74 ล้านล้านหยวน (ราว 22 ล้านล้านบาท) เพิ่มขึ้นร้อยละ 7 เมื่อเทียบปีต่อปี-- ขณะที่หุ้นส่วนทางการค้ารายใหญ่อื่นๆ ของจีน อาทิ สหภาพยุโรป สหรัฐฯ ญี่ปุ่น และสาธารณรัฐเกาหลี มีปริมาณการค้าเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.3 ร้อยละ 8.8 ร้อยละ 1.2 และร้อยละ 0.7 ตามลำดับ-- การนำเข้าและส่งออกโดยผู้ประกอบการภาคเอกชนอยู่ที่ 14.98 ล้านล้านหยวน (ราว 69.5 ล้านล้านบาท) เพิ่มขึ้นร้อยละ 11.1 เมื่อเทียบปีต่อปี และคิดเป็นร้อยละ 46.6 ของการค้าระหว่างประเทศของจีนในปี 2020

ข่าวที่เกี่ยวข้อง