รีเซต

เช็คเงินเยียวยาน้ำท่วม เยียวยาน้ำท่วมบ้าน บาดเจ็บ เสียชีวิต ได้เงินกี่บาท

เช็คเงินเยียวยาน้ำท่วม เยียวยาน้ำท่วมบ้าน บาดเจ็บ เสียชีวิต ได้เงินกี่บาท
Ingonn
27 ตุลาคม 2565 ( 14:00 )
6.4K
1
เช็คเงินเยียวยาน้ำท่วม เยียวยาน้ำท่วมบ้าน บาดเจ็บ เสียชีวิต ได้เงินกี่บาท

เช็คเงินเยียวยาน้ำท่วม เงินเยียวยาน้ําท่วม กี่บาท รัฐบาลออกมาตรการเยียวยาน้ำท่วม 2565 มาแล้ว โดยหากผู้ที่ประสบภัยน้ำท่วม ไม่ว่าจะเป็น เยียวยาน้ำท่วมบ้าน บาดเจ็บ เสียชีวิต ของสูญหาย จะได้รับเงินเยียวยา ตามหลักเกณฑ์ เช็คเงินเยียวยาน้ำท่วม ล่าสุด ที่นี่

 

เงินเยียวยาน้ำท่วม เยียวยาน้ำท่วมบ้าน

รัฐบาลภายใต้การนำของนายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชาคำนึงถึงความเป็นไปได้ที่จะเกิดภัยพิบัติสาธารณภัย มีการพิจารณาแก้ไขปรับปรุงระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติเป็นกรณีฉุกเฉิน ขึ้นใหม่ใน พ.ศ. 2562 และปรับปรุงหลักเกณฑ์การจ่ายเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติเป็นกรณีฉุกเฉิน ใน พ.ศ. 2563
การปรับปรุงระเบียบและหลักเกณฑ์ของกระทรวงการคลัง พ.ศ. 2562 นี้ เป็นการปรับปรุงเพิ่มเติมจากฉบับเดิมเมื่อ พ.ศ. 2556 ให้มีความครอบคลุมมากขึ้น อีกทั้งพิจารณาปรับเพิ่มขึ้นจากเดิม ตามสภาวะค่าครองชีพที่เปลี่ยนไป

 

เช็คเงินเยียวยาน้ำท่วม 2565 กี่บาท

สำหรับหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเยียวยา ซึ่งมีผลบังคับใช้ในปัจจุบันที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์น้ำท่วมมีดังนี้

 • เงินเยียวยาน้ำท่วม ค่าใช้จ่ายในการดำรงชีพเบื้องต้น กรณีที่อยู่อาศัยได้รับความเสียหายทั้งหลังเท่าที่จ่ายจริงครอบครัวละไม่เกิน 3,800 บาท

 • เงินเยียวยาน้ำท่วม ค่าวัสดุซ่อมแซมที่อยู่อาศัยประจำ ซึ่งผู้ประสบภัยพิบัติเป็นเจ้าของที่ได้รับความเสียหาย เท่าที่จ่ายจริงหลังละไม่เกิน 49,500 บาท

 • เงินเยียวยาน้ำท่วม ค่าวัสดุซ่อมแซมหรือสร้างยุ้งข้าว โรงเรือนสำหรับเก็บพืชผลคอกสัตว์ที่ได้รับความเสียหายเท่าที่จ่ายจริงครอบครัวละไม่เกิน 5,700 บาท

 • เงินเยียวยาน้ำท่วม กรณีที่ผู้ประสบภัยพิบัติเช่าบ้านเรือนของผู้อื่น และบ้านเช่าเสียหายจากภัยพิบัติทั้งหลัง หรือเสียหายบางส่วนจนอยู่อาศัยไม่ได้ ให้ช่วยเหลือเป็นค่าเช่าบ้านแก่ผู้ประสบภัยพิบัติเท่าที่จ่ายจริงในอัตราครอบครัวละไม่เกินเดือนละ 1,800 บาท เป็นเวลาไม่เกิน 2 เดือน

 • เงินเยียวยาน้ำท่วม ค่าดัดแปลงสถานที่สำหรับเป็นที่พักชั่วคราว เท่าที่จ่ายจริงครอบครัวละไม่เกิน 2,500 บาท หรือ ค่าผ้าใบหรือผ้าพลาสติก หรือวัสดุอื่น ๆ สำหรับกันแดดกันฝน เท่าที่จ่ายจริงครอบครัวละไม่เกิน 1,000 บาท

 • เงินเยียวยาน้ำท่วม ค่าเครื่องมือประกอบอาชีพ และหรือเงินทุนสำหรับผู้ประสบภัยพิบัติ ที่เป็นอาชีพหลักในการหาเลี้ยงครอบครัวของผู้ประสบภัยพิบัติ เท่าที่จ่ายจริงครอบครัวละไม่เกิน 11,400 บาท

 • เงินเยียวยาน้ำท่วม ค่าช่วยเหลือผู้บาดเจ็บ กรณีบาดเจ็บสาหัสที่ต้องรักษาพยาบาลติดต่อกันตั้งแต่ 3 วันขึ้นไป ให้จ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้น 4,000 บาท

 • เงินเยียวยาน้ำท่วม ค่าช่วยเหลือผู้บาดเจ็บ จนถึงขั้นพิการไม่สามารถประกอบอาชีพตามปกติได้ ให้ช่วยเหลือเบื้องต้น 4,000 บาท

 • เงินเยียวยาน้ำท่วม กรณีภัยพิบัติขนาดใหญ่ หรือรุนแรงเป็นที่สะเทือนขวัญของประชาชนทั่วไป ให้จ่ายเงินหรือสิ่งของปลอบขวัญผู้ที่ได้รับบาดเจ็บที่รักษาตัวในสถานพยาบาลรายละไม่เกิน 2,300 บาท

 • เงินเยียวยาน้ำท่วม ค่าจัดการศพผู้เสียชีวิต รายละไม่เกิน 29,700 บาท และในกรณีผู้ประสบภัยเสียชีวิตเป็นหัวหน้าครอบครัว หรือผู้หารายได้หาเลี้ยงครอบครัว ให้พิจารณาช่วยเหลือเงินสงเคราะห์อีกไม่เกิน 29,700 บาท

 • เงินเยียวยาน้ำท่วม ค่าเครื่องครัวและอุปกรณ์ประกอบอาหารที่สูญหายหรือได้รับความเสียหายไม่สามารถนำกลับมาใช้ได้อีก เท่าที่จ่ายจริงครอบครัวละไม่เกิน 3,500 บาท

 • เงินเยียวยาน้ำท่วม ค่าเครื่องนอน ที่สูญหายหรือได้รับความเสียหายไม่สามารถนำกลับมาใช้ได้อีก หรือมีความจำเป็นต้องใช้ในการดำรงชีพกรณีไม่มีเครื่องนอนในการดำรงชีพขณะเกิดภัยเท่าที่จ่ายจริง คนละไม่เกิน 1,000 บาท

 

อ้างอิง กองแผนงาน กรมส่งเสริมการเกษตร, “ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๖๒ และหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่เกี่ยวข้อง” 

 

--------------------

เกาะติดสถานการณ์โควิด-19  ทันความเคลื่อนไหว ได้ความรู้ที่ถูกต้อง ส่งตรงถึงมือคุณ
คลิกเลย!! >>> รู้ทันกันโควิด <<< หรือ กด *301*35# โทรออก

 

ทุกประเด็นร้อนข่าวสาร สาระ ทันเหตุการณ์ พูดคุยกันได้ 24 ชม.

คลิกเลย >>> TrueID Community <<<

 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง