รีเซต

เปิด 3 ขั้นตอน ชำระภาษีรถออนไลน์! อยู่ที่ไหนก็จ่ายได้

เปิด 3 ขั้นตอน ชำระภาษีรถออนไลน์! อยู่ที่ไหนก็จ่ายได้
TNN ช่อง16
20 กันยายน 2565 ( 19:39 )
84
เปิด 3 ขั้นตอน ชำระภาษีรถออนไลน์! อยู่ที่ไหนก็จ่ายได้

กรมการขนส่งทางบก แนะ 3 ขั้นตอน ชำระภาษีรถประจำปีออนไลน์ สะดวก ไม่ต้องเดินทาง อยู่ที่ไหนก็จ่ายได้ โดยเจ้าของรถยนต์อายุการใช้งานเกิน 7 ปี รถจักรยานยนต์อายุการใช้งานเกิน 5 ปี นำรถเข้าตรวจสภาพกับ ตรอ. ก่อนชำระภาษีรถออนไลน์ได้ผ่านเว็บไซต์ https://eservice.dlt.go.th/ และแอป DLT Vehicle Tax มี 3 ขั้นตอนดังนี้

1.ตรวจสอบวันครบอายุภาษีรถประจำปี สามารถตรวจสอบได้จากคู่มือรถ หรือเครื่องหมายการเสียภาษี หรือตรวจสอบที่เว็บไซต์ https://eservice.dlt.go.th/ โดยรถยนต์อายุเกิน 7 ปี และรถจักรยานยนต์อายุเกิน 5 ปี ต้องนำไปตรวจสภาพรถก่อนระบบ สามารถชำระภาษีรถประจำปีล่วงหน้าได้ 90 วัน

2.เตรียมเอกสารหลักฐาน ประกอบด้วย คู่มือรถฉบับจริง หรือ สำเนา, หลักฐานการทำประกันภัยตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ  โดยรถยนต์อายุเกิน 7 ปี และรถจักรยานยนต์อายุเกิน 5 ปี ต้องนำไปตรวจสภาพรถก่อน

3.ชำระภาษีรถประจำปีออนไลน์ ที่เว็บไซต์ https://eservice.dlt.go.th และแอปพลิเคชัน DLT Vehicle Tax เมื่อดำเนินการเรียบร้อยแล้ว รอรับเครื่องหมายการเสียภาษีและใบเสร็จรับเงินทางไปรษณีย์ ภายใน 5 วันทำการ


ข้อมูลจาก  : กรมการขนส่งทางบก

ภาพจาก  :  AFP

ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง