รีเซต

'บ่อน้ำมันต้าชิ่ง' ของจีน ผลิตน้ำมันขั้นตติยภูมิแตะ 300 ล้านตัน

'บ่อน้ำมันต้าชิ่ง' ของจีน ผลิตน้ำมันขั้นตติยภูมิแตะ 300 ล้านตัน
Xinhua
30 มีนาคม 2566 ( 15:49 )
130
'บ่อน้ำมันต้าชิ่ง' ของจีน ผลิตน้ำมันขั้นตติยภูมิแตะ 300 ล้านตัน

ฮาร์บิน, 30 มี.ค. (ซินหัว) -- บ่อน้ำมันต้าชิ่ง สังกัดบริษัทปิโตรเลียมแห่งชาติจีน (CNPC) ซึ่งเป็นบ่อน้ำมันบนบกขนาดใหญ่ที่สุดของจีน ผลิตน้ำมันดิบผ่านเทคโนโลยีการผลิตขั้นตติยภูมิแตะ 300 ล้านตันแล้ว ขณะผลผลิตน้ำมันดิบรายปีผ่านการผลิตขั้นดังกล่าวทะลุ 10 ล้านตัน ติดต่อกันเป็นปีที่ 21การผลิตขั้นตติยภูมิหรือการผลิตน้ำมันขั้นสูง เป็นการสกัดน้ำมันจากแหล่งน้ำมันสำรองขั้นที่ 3 ผ่านการฉีดสารเคมี ซึ่งเป็นวิธีสกัดน้ำมันที่ไม่สามารถทำได้ในการผลิตขั้นปฐมภูมิและการผลิตขั้นทุติยภูมิปัจจุบันเทคโนโลยีการผลิตขั้นตติยภูมิถูกใช้อย่างแพร่หลายในแหล่งน้ำมันสำรองระดับ 1 และ 2 ของบ่อน้ำมันต้าชิ่ง ขณะอัตราการผลิตเพิ่มขึ้นร้อยละ 14 มาอยู่ที่ร้อยละ 20 บนพื้นฐานของเทคโนโลยีการผลิตขั้นทุติยภูมิ โดยบริษัทฯ คาดว่าเทคโนโลยีการผลิตขั้นตติยภูมิจะช่วยเพิ่มปริมาณสำรองน้ำมันดิบของประเทศมากกว่า 1 พันล้านตันอนึ่ง บ่อน้ำมันต้าชิ่ง ซึ่งตั้งอยู่ในมณฑลเฮยหลงเจียงทางตะวันออกเฉียงเหนือ ถือเป็นหนึ่งในฐานการผลิตน้ำมันขนาดใหญ่ที่สุดของจีน และมีส่วนส่งเสริมอุตสาหกรรมปิโตรเลียมสมัยใหม่ของจีนอย่างมีนัยสำคัญ โดยสามารถผลิตน้ำมันดิบรวม 2.5 พันล้านตันแล้ว นับตั้งแต่ค้นพบในปี 1959 และครองสัดส่วนการผลิตน้ำมันดิบบนบกทั้งหมดของประเทศราวร้อยละ 40 ในช่วงเวลาเดียวกัน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง