TrueID

‘บิ๊กป้อม’ ร่วมเวที 'คณะมนตรีฯแม่น้ำโขง ครั้งที่ 28' วางยุทธศาสตร์พัฒนา ปกป้องสิ่งแวดล้อมลุ่มน้ำโขง

‘บิ๊กป้อม’ ร่วมเวที 'คณะมนตรีฯแม่น้ำโขง ครั้งที่ 28' วางยุทธศาสตร์พัฒนา ปกป้องสิ่งแวดล้อมลุ่มน้ำโขง
มติชน
25 พฤศจิกายน 2564 ( 12:00 )
2
‘บิ๊กป้อม’ ร่วมเวที 'คณะมนตรีฯแม่น้ำโขง ครั้งที่ 28' วางยุทธศาสตร์พัฒนา ปกป้องสิ่งแวดล้อมลุ่มน้ำโขง

เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน ที่โรงแรม ดิ แอทธินี กรุงเทพฯ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานคณะมนตรี คณะกรรมาธิการแม่น้ำโขง ประจำปี 2564 ได้เป็นประธานการประชุมคณะมนตรีฯ แม่น้ำโขง ครั้งที่ 28 (TWENTY-EIGHTH MEETING OF THE MRC COUNCIL) โดยการประชุมเป็นการประชุมแบบผสมผสาน ระหว่างการประชุมทางกายภาพและการประชุมผ่านระบบทางไกล ซึ่งประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม(ครั้งที่ 2) โดยมีประเทศสมาชิกเข้าร่วมประชุม ได้แก่ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรน้ำและอุตุนิยมวิทยา จากกัมพูชา, รมว.ทส.จาก สปป.ลาว และรมว.ทส.จาก เวียดนาม พร้อมด้วยประเทศคู่เจรจา จากสาธารณรัฐประชาชนจีน และเมียนมาร์ และหัวหน้าส่วนพัฒนาความร่วมมือ สถานทูตสวีเดนหรือผู้แทนประธานกลุ่มหุ้นส่วนการพัฒนา

 

ที่ประชุมได้มีการหารือร่วมกัน และได้อนุมัติให้ปรับปรุงระเบียบปฏิบัติ ของคณะมนตรี คณะกรรมาธิการแม่น้ำโขง และปรับปรุงระเบียบปฏิบัติ ของคณะกรรมการร่วม คณะกรรมาธิการแม่น้ำโขง รวมทั้งได้มีการอนุมัติแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาไฟฟ้าพลังน้ำ อย่างยั่งยืน พ.ศ.2564 ของลุ่มแม่น้ำโขงตอนล่าง ภายใต้การทำงานร่วมกัน เพื่อสร้างความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชนในอนุภูมิภาค และร่วมกันรักษาสิ่งแวดล้อม เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ต่อไป จากนั้นได้มีพิธีร่วมลงนามรายงานการประชุมคณะมนตรีฯ ต่อด้วยการประชุมหารือระหว่างคณะมนตรี คณะกรรมาธิการแม่น้ำโขง กับกลุ่มหุ้นส่วนการพัฒนาครั้งที่ 26 โดยมี นายอนุชา นาคาศัย รมต.ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานคณะมนตรี คณะกรรมาธิการแม่น้ำโขง

 

 

สาระสำคัญของการประชุม มุ่งหาจุดสมดุล ร่วมกันระหว่างการพัฒนาอย่างรับผิดชอบ และการป้องกันสิ่งแวดล้อม อย่างเป็นระบบ โดยให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รับรู้เข้าใจ และมีส่วนร่วมเสนอข้อคิดเห็น ซึ่งประธานฯได้กล่าวยืนยันถึงความร่วมมือระหว่างประเทศคู่เจรจา กับคณะกรรมาธิการแม่น้ำโขง นั้นมีความสำคัญสูงสุด ในการขับเคลื่อน เพื่อร่วมกันปกป้องรักษาแม่น้ำโขง และทรัพยากรธรรมชาติให้คงความอุดมสมบูรณ์ และภายหลังจากการประชุม ครั้งนี้ จะได้มีพิธีส่งมอบการเป็นประธานคณะมนตรี คณะกรรมาธิการแม่น้ำโขงให้แก่ นาย ตรัง ฮอง ฮา รมว.ทส.แห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม โดยประเทศไทย พร้อมยินดีสนับสนุนการเป็นประธานคณะมนตรีฯ ประจำปี 2565 ของเวียดนาม

 

พล.อ.ประวิตร กล่าวว่า สืบเนื่องจากความสัมพันธ์อันดีที่มีต่อกันระหว่างประเทศไทย กับทุกประเทศในการประชุมครั้งนี้ จึงนำมาซึ่งความร่วมมือในการประชุมหารือ กระทั่งประสบความสำเร็จ อย่างดียิ่ง ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนา ส่งเสริมเศรษฐกิจ และยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนลุ่มน้ำโขง ร่วมกัน อย่างยั่งยืน

 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง