รีเซต

รัฐบาลขอบคุณผู้ใช้แรงงาน เป็นกำลังหลักสร้างความเจริญก้าวหน้าต่อเศรษฐกิจของประเทศ

รัฐบาลขอบคุณผู้ใช้แรงงาน เป็นกำลังหลักสร้างความเจริญก้าวหน้าต่อเศรษฐกิจของประเทศ
TNN ช่อง16
1 พฤษภาคม 2567 ( 09:21 )
32
1
รัฐบาลขอบคุณผู้ใช้แรงงาน เป็นกำลังหลักสร้างความเจริญก้าวหน้าต่อเศรษฐกิจของประเทศ

"อนุทิน" กล่าวปราศรัยเนื่องในวันแรงงานแห่งชาติ ปี 2567 ส่งความปรารถนาดีมายังผู้ใช้แรงงานและครอบครัว ขอบคุณผู้ใช้แรงงานที่เป็นกำลังหลักสร้างความเจริญก้าวหน้า ต่อเศรษฐกิจสังคมของประเทศ


วันที่ 1 พฤษภาคม 2567 เวลา 08.00 น. นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี ในนามของรัฐบาล กล่าวปราศรัยเนื่องในโอกาสวันแรงงานแห่งชาติ ประจำปีพุทธศักราช 2567 วันที่ 1 พฤษภาคม 2567 ส่งความปรารถนาดีมายังผู้ใช้แรงงานและครอบครัว ขอบคุณผู้ใช้แรงงานที่เป็นกำลังหลักสร้างความเจริญก้าวหน้าต่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ย้ำรัฐบาลพยายามดำเนินนโยบายสร้างเสริมคุณภาพชีวิตให้แรงงานทุกคนมีสุขภาพดี มีรายได้ มีความมั่นคง ผ่านการดำเนินงานต่าง ๆ ของกระทรวงแรงงาน


รองนายกรัฐมนตรีกล่าวว่า เนื่องในโอกาส “วันแรงงานแห่งชาติ” 1 พฤษภาคม ในนามของรัฐบาล ขอส่งความปรารถนาดีมายังผู้ใช้แรงงานและครอบครัว และขอถือโอกาสนี้ ขอบคุณผู้ใช้แรงงานที่เป็นกำลังหลักในการสร้างความเจริญก้าวหน้าต่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศตลอดมา 


พร้อมกล่าวว่า พวกเรากำลังอยู่ในยุคที่มีความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ซึ่งล้วนส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของแรงงานและการจ้างงาน ไม่ว่าจะเป็นความเปลี่ยนแปลงจากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรที่มีเด็กเกิดน้อย เข้าสู่สังคมสูงวัย หรือการเปลี่ยนแปลงของสภาวะภูมิอากาศ รวมถึงการแพร่ระบาดของโรคอุบัติใหม่ ซึ่งรัฐบาลตระหนักดีถึงความท้าทายที่เกิดขึ้น จึงได้มีความพยายามดำเนินนโยบาย สร้างเสริมคุณภาพชีวิตให้แรงงานทุกคนมีสุขภาพดี มีรายได้ มีความมั่นคง ผ่านการดำเนินงานต่าง ๆ ของกระทรวงแรงงาน อาทิ


- การพัฒนาระบบรักษาพยาบาล SSO 515 : 5 โรค 15 วัน โดยการบูรณาการงานด้านบริการทางการแพทย์กับผู้ประกันตน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเข้าถึงการรักษาด้วยการผ่าตัดหรือทำหัตถการ จำนวน 5 โรค ประกอบด้วยโรคหัวใจและหลอดเลือด โรคหลอดเลือดสมอง โรคนิ่วในไตและถุงน้ำดี การผ่าตัดมะเร็งเต้านม และการผ่าตัดก้อนเนื้อที่มดลูกและรังไข่ 

- ตรวจสุขภาพ 14 รายการ ให้ผู้ประกันตนสุขภาพดีถ้วนหน้าได้รับสิทธิประโยชน์ รวมถึงการทำฟันดี ณ สถานประกอบการ หรือ SSO Mobile e-Dent

- การจัดงาน “Job Expo Thailand 2024” ให้ผู้สมัครงาน และนายจ้าง สถานประกอบการมาพบกัน เพื่อขยายโอกาสในสายอาชีพให้กับแรงงาน ตามนโยบายของรัฐบาลในเรื่อง Soft Power และอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ 


- การสะสมหน่วยการเรียนรู้ในระบบธนาคารหน่วยกิต หรือ Credit Bank เพื่อสร้างโอกาสให้แรงงานได้รับวุฒิการศึกษาในระบบที่สูงขึ้น 

- ส่งเสริมให้สถานประกอบกิจการนำแนวปฏิบัติการใช้แรงงานที่ดี Good Labour Practices หรือ GLP ไปใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงสภาพการจ้างและสภาพการทำงาน ส่งเสริมให้พัฒนาต่อยอดเข้าสู่ระบบมาตรฐานแรงงานไทย คือ Thai Labour Standard หรือ TLS ซึ่งเป็นมาตรฐานที่จะทำให้มั่นใจได้ว่า ผู้ประกอบการมีการดูแลและปฏิบัติต่อแรงงานตามกฎหมายแรงงาน และสอดคล้องกับหลักสากล 


“ในโอกาสวันแรงงานแห่งชาติในปีนี้ ผมและคณะรัฐบาลขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย และอำนาจของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่ทุกท่านเคารพนับถือ อีกทั้งพระบารมีแห่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี โปรดดลบันดาลให้พี่น้องประชาชน และพี่น้องผู้ใช้แรงงานทุกท่าน พร้อมทั้งครอบครัว จงประสบแต่ความสุขความเจริญ เป็นพลังสำคัญร่วมกัน ในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมไทยให้ก้าวหน้ารุ่งเรืองยิ่งขึ้นสืบไป” นายอนุทิน กล่าวข้อมูลและภาพจาก รัฐบาลไทย

ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง