รีเซต

TSE เผยได้รับเลือกจาก กกพ. 7 โครงการ กำลังผลิตรวม 88.66 MW

TSE เผยได้รับเลือกจาก กกพ. 7 โครงการ กำลังผลิตรวม 88.66 MW
ทันหุ้น
27 ธันวาคม 2566 ( 17:42 )
49
TSE เผยได้รับเลือกจาก กกพ. 7 โครงการ กำลังผลิตรวม 88.66 MW

#TSE #ทันหุ้น-บริษัท ไทย โซล่าร์ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด(มหาชน) หรือ TSE แจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯว่า ตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) ได้ประกาศรับซื้อไฟฟ้าตามระเบียบว่าด้วยการจัดหาไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนในรูปแบบ Feed-in Tarif (FiT) ปี2565 - 2573 สำหรับกลุ่มไม่มีด้นทุนเชื้อเพลิง พ.ศ. 2565 นั้น 

 

ทั้งนี้ กลุ่มบริษัทได้ยื่นข้อเสนอเข้าร่วมโครงการดามหลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไขตามระเบียบดังกล่าวและได้รับคัดเลือกเป็นผู้ผลิตและขายไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนให้กับรัฐบาลตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) เพื่อพัฒนาและดำเนินโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดิน และโครงการพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดินร่วมกับระบบกักเก็บพลังงาน จำนวนทั้งสิ้น 7 โครงการ กำลังการผลิตเสนอขายรวม 88.66 เมกวัตต์ มีสัญญาซื้อขายไฟฟ้กับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) และ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค(กฟภ.) เป็นระยะเวลา 25 ปี 

 

โดยโครงการพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดิน มีอัตรารับซื้อไฟฟ้าในรูปแบบ Feed-in Tarif(FIT) เท่ากับ 2.1679 บาทต่อกิโลตต์-ชั่วโมง ตลอดอายุสัญญา และโครงการพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดินร่วมกับระบบ

กักเก็บพลังงาน มีอัตรารับซื้อไฟฟ้าในรูปแบบ Feed-in Tariff ( FIT) เท่ากับ 2.8331 บาทต่อกิโลตต์-ชั่วโมง ตลอดอายุสัญญา มีมูลค่าการลงทุนรวมจำนวนทั้งสิ้น 4,289 ล้านบาท ซึ่งเป็นเงินลงทุนตั้งแต่ปี  2566 - 2572

ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง