รีเซต

ดีเดย์พรุ่งนี้! ขึ้นรถไฟ-รถไฟฟ้า ผู้โดยสารต้องสวมหน้ากากอนามัย

ดีเดย์พรุ่งนี้! ขึ้นรถไฟ-รถไฟฟ้า ผู้โดยสารต้องสวมหน้ากากอนามัย
TNN ช่อง16
24 มีนาคม 2563 ( 19:24 )
185
1
ดีเดย์พรุ่งนี้! ขึ้นรถไฟ-รถไฟฟ้า ผู้โดยสารต้องสวมหน้ากากอนามัย
วันนี้ (24มี.ค.63) ประกาศกรมการขนส่งทางราง เรื่อง ข้อแนะนำในการปฏิบัติเพื่อหลีกเลี่ยงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) สำหรับผู้โดยสารและหน่วยงานที่ให้บริการระบบขนส่งทางราง ฉบับที่ 2
 
ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขโดยคำแนะนำของคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ ได้ประกาศให้โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) เป็นโรคติดต่ออันตรายตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 กรมการขนส่งทางรางได้ประกาศ ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง ข้อแนะนำในการปฏิบัติเพื่อหลีกเลี่ยงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) สำหรับผู้โดยสารและหน่วยงานที่ให้บริการระบบขนส่งทางรางแล้ว นั้น

เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ทั่วโลก รวมทั้งประเทศไทย ยังไม่คลี่คลายและมีแนวโน้มจะทวีความรุนแรงเพิ่มขึ้น กรมการขนส่งทางรางจึงออกประกาศข้อแนะนำในการปฏิบัติเพื่อหลีกเลี่ยงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) สำหรับผู้โดยสารและหน่วยงานที่ให้บริการระบบขนส่งทางราง ฉบับที่ 2 เพื่อให้หน่วยงานที่ให้บริการระบบขนส่งทางรางทุกระบบทั้งรถไฟฟ้าและรถไฟ ดำเนินการเพิ่มเติมโดยเคร่งครัด ดังนี้

ข้อ 1 แจ้งให้ประชาชนผู้ใช้บริการระบบขนส่งทางราง จะต้องสวมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้า ตลอดเวลาที่ใช้บริการภายในระบบขนส่งสาธารณะทางราง ทั้งภายในสถานีและภายในขบวนรถ และกำกับการดำเนินงาน รวมทั้งชี้แจงถึงเหตุผลความจำเป็นแก่ประชาชน
 
ข้อ 2 ผู้ให้บริการใช้มาตรการระยะห่างทางสังคม (Social Distance) มาปรับใช้ในการบริหารจัดการภายในสถานีรถไฟและรถไฟฟ้า เช่น การเว้นระยะห่างจากบุคคลอื่นๆ ในระยะอย่างน้อย 2 เมตร เพื่อรับบริการตามความเหมาะสม
 
ข้อ 3 ผู้ให้บริการเพิ่มความเข้มข้นของมาตรการป้องกันสำหรับพนักงานหรือเจ้าหน้าที่ ที่ให้บริการภายในสถานีรถไฟและรถไฟฟ้าที่ต้องพบเจอคนจำนวนมาก

ข้อ 4 ผู้ให้บริการจัดให้มีจุดจำหน่ายหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้โดยสารให้สวมหน้ากากตลอดเวลาเมื่ออยู่ในระบบ

ข้อ 5 ผู้ให้บริการดำเนินการเพิ่มจุดคัดกรองตรวจวัดอุณหภูมิผู้โดยสารก่อนเข้าใช้บริการทุกสถานี โดยเร่งจัดให้มีเครื่องมือสำหรับตรวจอุณหภูมิ (Thermoscan) ให้เพียงพอ
 
ทั้งนี้ ขอให้แจ้งแก่ผู้ใช้บริการระบบขนส่งทางรางเผื่อเวลาในการเดินทาง เนื่องจากการเพิ่มความเข้มงวดการคัดกรองในการเข้าใช้ระบบโดยสาร หากตรวจพบผู้โดยสารที่มีอุณหภูมิสูงเกินกว่า 37.5 องศาเซลเซียส หรือผู้ที่ไม่ให้ความร่วมมือในการคัดกรอง ขอให้หน่วยงานผู้ให้บริการดำเนินการสงวนสิทธิ์ในการให้บริการ พร้อมทั้งดำเนินการติดต่อหน่วยงานสาธารณสุขดำเนินการในขั้นตอนต่อไป

การดำเนินการให้ถือปฏิบัติครบถ้วน นับตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม 2563 เป็นต้นไปจนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) จะคลี่คลายหรือมีประกาศเปลี่ยนแปลง
 
 
เกาะติดข่าวที่นี่
website: www.TNNThailand.com 
facebook : TNNThailand
twitter : @TNNThailand
Line : @TNNThailand
Youtube Official : TNNThailand

ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง