รีเซต

ร.ร.อนุบาลจัดให้ เด็กๆ เลือกตั้งประธานนักเรียน มีครบ หีบ-บัตร กำหนดนโยบายหาเสียง

ร.ร.อนุบาลจัดให้ เด็กๆ เลือกตั้งประธานนักเรียน มีครบ หีบ-บัตร กำหนดนโยบายหาเสียง
มติชน
5 กรกฎาคม 2565 ( 11:59 )
100
ร.ร.อนุบาลจัดให้ เด็กๆ เลือกตั้งประธานนักเรียน มีครบ หีบ-บัตร กำหนดนโยบายหาเสียง

โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงครามจัดการเลือกตั้งประธานนักเรียนระดับปฐมวัย เพื่อปลูกฝังให้เด็กในวัยอนุบาลมีพื้นฐานความเข้าใจในการเลือกตั้งตามระบอบประชาธิปไตย รวมทั้งรู้จักบทบาทหน้าที่ของการเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี กองเชียร์ร้องเฮ ทำให้บรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคักและสนุกสนาน

เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม  ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม ต.แม่กลอง อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม ได้จัดให้มีการเลือกตั้งประธานนักเรียนระดับปฐมวัย ของน้องๆชั้นอนุบาล 2 และอนุบาล 3 รวม 8 ห้องๆ 240 คน โดยมีบรรยากาศการเลือกตั้งเหมือนการเลือกตั้งระดับชาติ เริ่มตั้งแต่การหาเสียงเลือกตั้งของทีมผู้สมัครประธานนักเรียนทั้ง 4 ทีม ซึ่งเป็นผู้แทนจากพี่ใหญ่ชั้นอนุบาลคืออนุบาล 3 จำนวน 4 ห้อง เบอร์ 1 ถึง เบอร์ 4 โดยใช้เวลาช่วงเช้าและช่วงว่าง ในการหาเสียงในสัปดาห์ที่ผ่านมา ซึ่งบรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคัก

จากนั้นเป็นการเลือกตั้งซึ่งบรรยากาศก็เป็นแบบเสมือนจริงมีการลงมือชื่อ การรับบัตร เข้าคูหา กาเบอร์ที่ชอบ และหย่อนบัตรลงหีบบัตร ก่อนจะมีการนับคะแนนเลือกตั้ง ซึ่งเมื่อมีการขานคะแนนก็มีกองเชียร์ร้องเฮ ทำให้บรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคักและสนุกสนาน

นายเจษฎา ณ พัทลุง ผอ.ร.ร.อนุบาลสมุทรสงคราม กล่าวว่า โรงเรียนเน้นปูพื้นฐานความพร้อมให้กับนักเรียนใน 4 ด้าน ทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญา โดยไม่ได้เฉพาะด้านวิชาการเพียงอย่างเดียว ซึ่งจะเป็นการจัดกิจกรรมหลากหลาย เพื่อเสริมประสบการณ์ตั้งแต่วัยเด็ก เช่น การเลือกตั้งประธานนักเรียนนี้จัดขึ้นเพื่อปลูกฝังในเรื่องระบอบประชาธิปไตยให้กับนักเรียนอนุบาลผ่านประสบการณ์จริง ซึ่งเด็ก ๆ จะได้เรียนรู้เรื่องการลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง รู้จักกับการหาเสียงของผู้สมัคร และฝึกการทำงานเป็นทีม ซึ่งทุกขั้นตอนทำเหมือนจริงทั้งหมดเพื่อให้นักเรียนได้รับประสบการณ์เกี่ยวกับการเลือกตั้งอย่างเต็มที่

สำหรับผู้มีสิทธิ์ลงสมัครเลือกตั้งเป็นนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 2 และ 3 รวม 8 ห้อง 240 คน โดยมีพี่ๆชั้นอนุบาล 3 ทั้ง 4 ห้องจะมีการเลือกผู้แทน เพื่อน ๆ ในห้องจะถือว่าเป็นผู้สนับสนุนหรือหัวคะแนนเพื่อช่วยกันหาเสียงก่อนวันเลือกตั้ง ในปีนี้ผู้สมัครแต่ละหมายเลขได้กำหนดนโยบายที่แตกต่างกัน

ไฮไลต์ของกิจกรรมนี้อยู่ที่การจำลองสถานการณ์เหมือนการเลือกตั้งของผู้ใหญ่ ในวันลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง มีคูหาที่มีขนาดเหมาะสมกับผู้มีสิทธิ์ออกเสียง มีการตรวจบัตรนักเรียน มีบัตรลงคะแนน มีหีบบัตร และมีการตรวจนับคะแนน ทุกขั้นตอนจะทำเหมือนจริงทั้งหมด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง