รีเซต

นกแอร์ แจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ 'อภิชาติ จีระพันธุ์' ลาออกกรรมการบริษัท

นกแอร์ แจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ 'อภิชาติ จีระพันธุ์' ลาออกกรรมการบริษัท
มติชน
9 กุมภาพันธ์ 2564 ( 23:28 )
149
นกแอร์ แจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ 'อภิชาติ จีระพันธุ์' ลาออกกรรมการบริษัท

เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ นกแอร์ ทำหนังสือถึงตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย แจ้งการลาออกของกรรมการบริษัท โดยว่า

 

บริษัท สายการบินนกแอร์ จำกัด (มหาชน) ขอแจ้งให้ทราบว่า นายอภิชาติ จีระพันธุ์ ได้ขอลาออกจากการดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการตรวจสอบ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 8 กุมภาพันธ์ เป็นต้นไป เนื่องจากศาลล้มละลายกลางได้มีคำสั่งให้ฟื้นฟูกิจการบริษัท เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายนเป็นต้นมา

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง