รีเซต

ครม.ไฟเขียวเงิน 1.5 หมื่นล้าน ดัน 5 โครงการฟื้นเศรษฐกิจ - ส่วนอีก 181 โครงการชงอนุมัติอังคารหน้า

ครม.ไฟเขียวเงิน 1.5 หมื่นล้าน ดัน 5 โครงการฟื้นเศรษฐกิจ - ส่วนอีก 181 โครงการชงอนุมัติอังคารหน้า
ข่าวสด
8 กรกฎาคม 2563 ( 16:44 )
90
ครม.ไฟเขียวเงิน 1.5 หมื่นล้าน ดัน 5 โครงการฟื้นเศรษฐกิจ - ส่วนอีก 181 โครงการชงอนุมัติอังคารหน้า

 

ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี ไฟเขียววงเงิน 1.5 หมื่นล้าน ดัน 5 โครงการฟื้นเศรษฐกิจ - ส่วนอีก 181 โครงการชงอนุมัติอังคารหน้า

ครม.ไฟเขียวเงิน 1.5 หมื่นล้าน - น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า คณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบในหลักการข้อเสนอโครงการและแผนงานที่ขอใช้เงินกู้จาก พ.ร.ก.ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินฯ ในส่วนของการฟื้นฟูเศรษฐกิจที่มีวงเงินทั้งสิ้น 4 แสนล้านบาท โดย ครม. อนุมัติในรอบแรกทั้งสิ้น 5 โครงการ ที่เน้นเรื่องการจ้างงาน สร้างอาชีพ และให้ความรู้ประชาชนเพื่อสร้างเศรษฐกิจฐานราก วงเงินรวม 15,520.096 ล้านบาท จากทั้งหมดที่คณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ (คกง.) เสนอ ครม.อนุมัติในรอบแรกทั้งสิ้น 186 โครงการ วงเงินรวม 92,400 ล้านบาท

ทั้งนี้ ครม. ในวันที่ 8 ก.ค.นี้ อนุมัติงบประมาณดำเนินโครงการ 5 โครงการ เหลืออีก 181 โครงการ คาดว่าอังคารที่ 14 ก.ค. จะนำเสนอ ครม. อนุมัติทั้งหมด โดย 5 โครงการ ประกอบด้วย 1. โครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่ม เกษตรทฤษฎีใหม่ เสนอโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ วงเงิน 9.8 พันล้านบาท โดยจะเป็นการฝึกอบรมเกษตรกรเกี่ยวกับเกษตรทฤษฎีใหม่ เพิ่มพื้นที่กักเก็บน้ำเพื่อการเกษตร มีเป้าหมายเพื่อเพิ่มรายได้ให้เกษตรกร 44,099 ราย เพิ่มการจ้างงานเกษตรกร 8,018 ราย

2. โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์ “โคก หนอง นา โมเดล” เสนอโดยกรมพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย วงเงิน 4.78 พันล้านบาท โดยมีเป้าหมายเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกร และประชาชน 25,179 ครัวเรือน/เพิ่มการจ้างงานเกษตรกร 6,492 ราย เพิ่มพื้นที่ปลูกป่าไม่น้อยกว่า 25,759 ไร่ 3. โครงการพัฒนาธุรกิจบริการดินและปุ๋ย เพื่อชุมชน เสนอโดยกรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ วงเงิน 169.88 ล้านบาท โดยตั้งเป้าหมายที่จะเพิ่มการจ้างงานในธุรกิจบริการดินและปุ๋ยเพื่อชุมชน ประมาณ 2,364 คน/ลดต้นทุนการใช้ปุ๋ยเคมีในพืชเศรษฐกิจต่างๆ ไม่น้อยกว่า 20% หรือประมาณ 18,000 ตัน โดยสร้างมูลค่าเพิ่มได้อีกประมาณ 253 ล้านบาท

4. โครงการพื้นที่ท่องเที่ยวปลอดภัยสำหรับนักท่องเที่ยว (safety zone) เสนอโดยกรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา วงเงิน 15 ล้านบาท โดยสร้างพื้นที่ท่องเที่ยวให้เป็นพื้นที่ท่องเที่ยวปลอดภัยสำหรับนักท่องเที่ยว 5 พื้นที่ ได้แก่ ย่านเมืองเก่าน่าน หาดบางแสน จ.ชลบุรี เอเชียทีค ชุมชนบ้านไร่ กองขิง เชียงใหม่ และเยาวราช โดยมีเป้าหมายสร้างต้นแบบพื้นที่ท่องเที่ยว และกระจายรายได้กระจายสู่เศรษฐกิจฐานราก

และ 5. โครงการพัฒนาศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวเรียนรู้ ด้านสัตว์ป่า เสนอโดย กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม วงเงินรวม 741.5 ล้านบาท เพื่อปรับปรุงและยกระดับสถานที่ท่องเที่ยวเชิงคุณภาพของอุทยานแห่งชาติ ช่วยจ้างงานในพื้นที่อนุรักษ์สัตว์ป่า 1250 คนโดยพัฒนาให้เป็นมัคคุเทศก์ท้องถิ่นสร้างผู้ประกอบการก่อสร้างในท้องถิ่นจำนวน 125 ราย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง