รีเซต

ฝรั่งเศสเล็งพัฒนาประกันภัย 'ความเสี่ยงทางไซเบอร์'

ฝรั่งเศสเล็งพัฒนาประกันภัย 'ความเสี่ยงทางไซเบอร์'
Xinhua
8 กันยายน 2565 ( 17:58 )
27
ฝรั่งเศสเล็งพัฒนาประกันภัย 'ความเสี่ยงทางไซเบอร์'

ปารีส, 8 ก.ย. (ซินหัว) -- เมื่อวันพุธ (7 ก.ย.) กระทรวงเศรษฐกิจ การเงิน และอธิปไตยอุตสาหกรรมและดิจิทัลของฝรั่งเศส ประกาศแผนปฏิบัติการเพื่อพัฒนาการประกันความเสี่ยงทางไซเบอร์กระทรวงฯ ระบุว่าการสร้างเศรษฐกิจดิจทัลส่งผลให้บรรดาบริษัทผู้ประกอบการพานพบสู่จุดเปราะบางใหม่ๆ และมีส่วนส่งเสริมให้เกิดความเสี่ยงทางไซเบอร์โดยเฉพาะการโจมตีทางไซเบอร์ที่มีปริมาณ ความถี่ และความซับซ้อนเพิ่มขึ้นในปัจจุบัน อาจคุกคามการอยู่รอดของธุรกิจ ดังนั้นความแข็งแกร่งในการรับมือความเสี่ยงทางไซเบอร์จึงเป็นประเด็นสำคัญกระทรวงฯ ชี้ว่าฝรั่งเศสยังคงไม่มีประกันคุ้มครองความเสี่ยงทางไซเบอร์ และมีเงินสมทบประกันความเสียหายแก่ผู้ประกอบอาชีพเพียงเกือบร้อยละ 3แผนปฏิบัติการข้างต้นประกอบด้วย 4 ส่วนหลัก ได้แก่ การชี้แจงกรอบกฎหมายสำหรับการประกันภัยความเสี่ยงทางไซเบอร์ การส่งเสริมการประเมินความเสี่ยงทางไซเบอร์ที่ดีขึ้น การปรับปรุงการแบ่งปันข้อมูลความเสี่ยงระหว่างผู้ถือกรมธรรม์ ผู้เอาประกันภัย และผู้รับประกันภัยต่อด้วยแนวทางประกันภัยใหม่ และการเพิ่มความตระหนักรู้ด้านความเสี่ยงทางไซเบอร์ต่อบริษัททั้งนี้ กระทรวงฯ จะจัดคณะทำงานเฉพาะกิจภายในสิ้นเดือนกันยายน เพื่อปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าว 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง