รีเซต

ตลท.เปิดเฮียริ่งเกณฑ์NVDR ถึง15 มี.ค.67 'ห้ามผู้ลงทุนไทยลงทุน-เปิดชื่อผู้ถือตั้งแต่0.5%'

ตลท.เปิดเฮียริ่งเกณฑ์NVDR ถึง15 มี.ค.67  'ห้ามผู้ลงทุนไทยลงทุน-เปิดชื่อผู้ถือตั้งแต่0.5%'
ทันหุ้น
28 กุมภาพันธ์ 2567 ( 17:24 )
13
ตลท.เปิดเฮียริ่งเกณฑ์NVDR ถึง15 มี.ค.67  'ห้ามผู้ลงทุนไทยลงทุน-เปิดชื่อผู้ถือตั้งแต่0.5%'

#ตลท.#ทันหุ้น - ตลท.เปิดเฮียริ่งปรับเกณฑ์ NVDR  "ห้ามผู้ลงทุนไทยลงทุน-เปิดชื่อผู้ถือตั้งแต่0.5% ของทุนชำระแล้ว ถึงวันที่  15 มี.ค. 67 

 

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) เปิดรับฟังความคิดเห็น(เฮียริ่ง)การปรับปรุงหลักเกณฑ์เกี่ยวกับใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทย (NVDR)เพื่อประโยชน์ในการกำกับดูแลการลงทุนใน NVDR ให้สอดคล้องตามเจตนารมณ์ของ NVDR ในการส่งเสริมให้ผู้ลงทุนต่างชาติสามารถลงทุนในหุ้นของบริษัทจดทะเบียนได้โดยไม่ติดข้อจำกัดการลงทุนของต่างชาติ (Foreign Limit) ซึ่งสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของสำนักงาน ก.ล.ต. ที่อยู่ระหว่างการปรับปรุง รวมทั้งเพื่อให้ผู้ลงทุนมีข้อมูลประกอบการตัดสินใจลงทุนมากขึ้น ดังนี้ 

 

1.ปรับปรุงเกณฑ์การซื้อขาย NVDR 

•ห้ามบริษัทสมาชิกส่งคำสั่งซื้อ NVDR ให้ลูกค้าที่เป็นผู้ลงทุนไทย

•บริษัทสมาชิกต้องจัดให้มีมาตรการตรวจสอบคำสั่งซื้อของลูกค้าก่อนส่งคำสั่งทุกครั้ง โดยให้เฉพาะผู้ลงทุนต่างชาติเท่านั้นที่สามารถซื้อ NVDR ได้

 

2. ปรับปรุงเกณฑ์การเปิดเผยรายชื่อผู้ถือ NVDR โดยกำหนดให้ผู้ออก NVDR เปิดเผยรายชื่อผู้ถือ NVDR ตั้งแต่ 0.5% ของทุนชำระแล้ว แต่ไม่น้อยกว่า 10 ราย 

ในการนี้ ตลาดหลักทรัพย์ฯ จึงขอรับฟังความคิดเห็นจากผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาปรับปรุงหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องต่อไป

 

โดยได้เผยแพร่เอกสารรับฟังความคิดเห็นพร้อมรายละเอียดบนเว็บไซต์ตลาดหลักทรัพย์ฯ https://www.set.or.th/th/rules-regulations/market-consultation หัวข้อ “การปรับปรุงหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวกับใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทย (“NVDR”)” เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องและผู้ที่สนใจแสดงความคิดเห็นได้ที่ https://forms.gle/7Ywd9PBJiumqVzFp9 จนถึง 15 มีนาคม 2567

 

ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง