รีเซต

เช็คสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และโครงการเพิ่มกำลังซื้อ ลงทะเบียนคนละครึ่งเฟส 5 ได้ไหม ต้องทำอย่างไรบ้าง

เช็คสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และโครงการเพิ่มกำลังซื้อ ลงทะเบียนคนละครึ่งเฟส 5 ได้ไหม ต้องทำอย่างไรบ้าง
Ingonn
16 สิงหาคม 2565 ( 09:53 )
4.5K
เช็คสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และโครงการเพิ่มกำลังซื้อ ลงทะเบียนคนละครึ่งเฟส 5 ได้ไหม ต้องทำอย่างไรบ้าง

เช็คบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และโครงการเพิ่มกำลังซื้อ เฟส 3 สามารถ "ลงทะเบียนคนละครึ่งเฟส 5" ได้ โดยทำตามเงื่อนไขการสมัครคนละครึ่งเฟส 5  ซึ่งจะต้องยกเลิกโครงการใด โครงการหนึ่งเพื่อใช้สิทธิคนละครึ่ง เช็กเงื่อนไข ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และโครงการเพิ่มกำลังซื้อ เฟส 3 อยากใช้สิทธิคนละครึ่งเฟส 5 ต้องทำอย่างไร?

 

"ลงทะเบียนคนละครึ่งเฟส 5" สำหรับประชาชนที่สนใจเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งเฟส 5 จะเปิดให้เริ่มลงทะเบียนวันแรกในวันศุกร์ที่ 19 สิงหาคม 2565 เป็นต้นไป เวลา 06.00 น. – 22.00 น. ของทุกวัน โดยประชาชนผู้ที่เคยใช้สิทธิโครงการคนละครึ่งเฟส 4 สามารถยืนยันสิทธิคนละครึ่งเฟส 5 เพื่อเข้าร่วมโครงการ ผ่านแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” และสำหรับประชาชนทั่วไปที่ไม่เคยใช้สิทธิโครงการคนละครึ่งเฟส 4 สามารถลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” หรือผ่าน www.คนละครึ่งcom

 

ประชาชนผู้ได้รับสิทธิคนละครึ่งเฟส 5 จำนวนไม่เกิน 26.5 ล้านคน จะได้รับการสนับสนุนวงเงินค่าอาหาร เครื่องดื่ม สินค้าทั่วไป บริการนวด สปา ทำผม ทำเล็บ และบริการขนส่งสาธารณะ ตามที่กระทรวงการคลังกำหนด จากภาครัฐในอัตราร้อยละ 50 ทั้งนี้ ไม่เกิน 150 บาทต่อคนต่อวัน และไม่เกิน 800 บาทต่อคน ตลอดระยะเวลาโครงการ ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน จนถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2565

 

เช็คสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และโครงการเพิ่มกำลังซื้อ ลงทะเบียนคนละครึ่งเฟส 5 

 • ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ต้องการ ลงทะเบียนคนละครึ่งเฟส 5 ขอให้นำบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ มาคืนที่กรมบัญชีกลางหรือสำนักงานคลังจังหวัด ภายในวันจันทร์ที่ 15 สิงหาคม 2565 เวลา 16.30 น.

  สำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐท่านใดที่ไม่ประสงค์จะใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ สามารถส่งคืนได้ที่

  • กรมบัญชีกลาง
  • สำนักงานคลังจังหวัด 76 จังหวัดทั่วประเทศ
  • โทรศัพท์สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Call Center ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 0 2109 2345 และ Call Center กรมบัญชีกลาง 0 2270 6400 ในวัน เวลาราชการ


 • ผู้ได้รับสิทธิโครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ ระยะที่ 3 ที่ต้องการ ลงทะเบียนคนละครึ่งเฟส 5 จะต้องสมัครคนละครึ่งเฟส 5  ผ่านแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” ภายในวันพฤหัสบดีที่ 25 สิงหาคม 2565 หากลงทะเบียนสำเร็จแล้วจะถือเป็นการสละสิทธิตามโครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ ระยะที่ 3 และจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้อีก

  สามารถตรวจสอบผู้ได้รับสิทธิโครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ ระยะที่ 3 ได้ที่ www.เพิ่มกำลังซื้อ.คนละครึ่ง.com ตั้งแต่วันพุธที่ 17 สิงหาคม 2565 เป็นต้นไป

 

เช็คสิทธิลงทะเบียนคนละครึ่งเฟส 5

 1. มีบัตรประจำตัวประชาชนและเป็นบุคคลสัญชาติไทย
 2. อายุตั้งแต่ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ณ วันที่ลงทะเบียน
 3. ประชาชนสามารถเลือกลงทะเบียนได้ 1 โครงการเท่านั้น
 4. ไม่เป็นผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (ตามฐานข้อมูลกระทรวงการคลัง ณ วันที่ 15 สิงหาคม 2565)
  * ผู้ได้รับสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ สามารถตรวจสอบมาตรการสนับสนุนเพิ่มเติมจากภาครัฐฯ ได้ที่ www.cgd.go.th
 5. ไม่เป็นผู้ได้รับสิทธิโครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ (ผ่านบัตรประชาชน) ระยะที่ 3 โดยสามารถตรวจสอบสิทธิได้ตั้งแต่วันที่ 17 ส.ค. 65
  * ตรวจสอบผู้ได้รับสิทธิผ่านบัตรประชาชนได้จาก www.เพิ่มกำลังซื้อ.คนละครึ่ง.com

 

ลงทะเบียนคนละครึ่งเฟส 5 รายใหม่

ช่องทางการลงทะเบียนแบ่งเป็น 2 กรณี ดังนี้ 

 1. กรณีเป็นประชาชนที่เคยได้รับสิทธิมาตรการ/โครงการอื่นของรัฐที่มีการใช้จ่ายผ่านแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการผ่านแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” หรือ ผ่านเว็บไซต์ www.คนละครึ่ง​.com 

 2. กรณีประชาชนที่ไม่มีแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง”  สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการผ่านเว็บไซต์ www.คนละครึ่ง​.com 

 

ประชาชนที่ได้รับการยืนยันสิทธิจากการลงทะเบียน ก่อนวันที่ 1 กันยายน 2565 จะต้องใช้สิทธิโครงการคนละครึ่งเฟส 5 โดยการซื้อสินค้าหรือบริการในโครงการคนละครึ่งเฟส 5 ครั้งแรกผ่านแอปพลิเคชัน "เป๋าตัง" ภายในวันที่ 14 กันยายน 2565 เวลา 22.59 น.  ซึ่งหากพ้นกำหนดเวลาดังกล่าว จะถูกตัดสิทธิในโครงการคนละครึ่งเฟส 5

 

สำหรับประชาชนที่ได้รับการยืนยันสิทธิจากการลงทะเบียน ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2565 เป็นต้นไป จะต้องใช้สิทธิโครงการคนละครึ่งเฟส 5 โดยการซื้อสินค้าหรือบริการในโครงการคนละครึ่งเฟส 5 ครั้งแรกผ่านแอปพลิเคชัน "เป๋าตัง" ภายใน 14 วัน นับแต่วันที่ได้รับข้อความผ่านแอปพลิเคชัน "เป๋าตัง" หรือข้อความสั้น (SMS) แจ้งยืนยันสิทธิในโครงการคนละครึ่ง เฟส 5 ซึ่งหากพ้นกำหนดเวลาดังกล่าว จะถูกตัดสิทธิในโครงการคนละครึ่งเฟส 5

 

ข้อมูล กรมบัญชีกลาง ,  www.คนละครึ่ง.com

 

--------------------

เกาะติดสถานการณ์โควิด-19  ทันความเคลื่อนไหว ได้ความรู้ที่ถูกต้อง ส่งตรงถึงมือคุณ
คลิกเลย!! >>> รู้ทันกันโควิด <<< หรือ กด *301*35# โทรออก

 

ทุกประเด็นร้อนข่าวสาร สาระ ทันเหตุการณ์ พูดคุยกันได้ 24 ชม.

คลิกเลย >>> TrueID Community <<<

 

 

ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม