รีเซต

จีนปรับปรุงกฎหนุนปกป้อง 'โบราณวัตถุทางวัฒนธรรมใต้น้ำ'

จีนปรับปรุงกฎหนุนปกป้อง 'โบราณวัตถุทางวัฒนธรรมใต้น้ำ'
Xinhua
28 กุมภาพันธ์ 2565 ( 19:37 )
36
จีนปรับปรุงกฎหนุนปกป้อง 'โบราณวัตถุทางวัฒนธรรมใต้น้ำ'

ปักกิ่ง, 28 ก.พ. (ซินหัว) -- หลี่เค่อเฉียง นายกรัฐมนตรีจีน ลงนามกฤษฎีกาเพื่อประกาศกฎระเบียบฉบับแก้ไขว่าด้วยการคุ้มครองโบราณวัตถุทางวัฒนธรรมใต้น้ำ ซึ่งจะมีผลบังคับใช้วันที่ 1 เม.ย. และวางหลายข้อกำหนดเพื่อเสริมสร้างการอนุรักษ์และการจัดการโบราณวัตถุทางวัฒนธรรมใต้น้ำภายใต้สภาพแวดล้อมใหม่ในช่วงไม่กี่ปีนี้

 

กฎระเบียบฉบับแก้ไขมุ่งเน้นการจัดตั้งระบบจัดการและกลไกบังคับใช้กฎหมายที่มีนิยามชัดเจน ควบคู่กับการปรับปรุงมาตรการต่างๆ เพื่อจัดการปัญหาในทางปฏิบัติ รวมถึงกำหนดให้ปัจเจกบุคคลและหน่วยงานทั้งหมดต้องคุ้มครองโบราณวัตถุทางวัฒนธรรมใต้น้ำตามกฎหมาย และภาคส่วนต่างๆ ควรรวบรวมความพยายามประสานงานในประเด็นนี้ให้ดียิ่งขึ้น

ข่าวที่เกี่ยวข้อง