รีเซต

ปิดตลาดอ้อมใหญ่-ตลาดสมภพ จ.นครปฐม พบพ่อค้าแม่ค้าติดโควิด 28 คน

ปิดตลาดอ้อมใหญ่-ตลาดสมภพ จ.นครปฐม พบพ่อค้าแม่ค้าติดโควิด 28 คน
TNN ช่อง16
8 กรกฎาคม 2564 ( 21:47 )
89
ปิดตลาดอ้อมใหญ่-ตลาดสมภพ จ.นครปฐม พบพ่อค้าแม่ค้าติดโควิด 28 คน

นางสาวสมใจรัก คุ้มถนอม นายกเทศมนตรีตำบลอ้อมใหญ่ ได้ออกคำสั่งเทศบาลตำบลอ้อมใหญ่ ที่ 27/2564 เรื่อง ให้ปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว ระบุว่า โดยที่ปัจจุบันสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (CoVD – 19)  โดยเฉพาะในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลอ้อมใหญ่ พบผู้ป่วยยืนยันรายใหม่เป็นแบบกลุ่มก้อนในพื้นที่ตลาด ซึ่งมีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรค เพื่อเป็นการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมไม่ให้เกิดการการระบาดของ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) นั้น ดังนั้น เพื่อเป็นการควบคุมการการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  โดยเฉพาะในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลอ้อมใหญ่ ไม่ให้ขยายเป็นวงกว้าง จึงมีคำสั่งให้ปิดตลาด ซึ่งเป็นสถานที่ที่มี โอกาสเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตั้งแต่วันที่ 9-11 กรกฎาคม 2564 ดังนี้


1.ตลาดสดอ้อมใหญ่

2.ตลาดสดสมภพ

3.ร้านค้าริมทางฟุตบาทถนน เพชรเกษม ตั้งแต่ ปากซอยเทศบาล 3 - ซอยเทศบาล 5  


ผู้ใดฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามมีความผิดมาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2554 ต้อง  ระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ หรือมีความผิดตามมาตรา 18 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2544  ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ


อนึ่ง เนื่องจากเป็นกรณีที่มีความจำเป็นรีบด่วนหากปล่อยให้เนิ่นช้าไปจะก่อให้เกิดความผล เสียหายอย่างร้ายแรงแก่สาธารณชนหรือกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ จึงไม่อาจให้คู่กรณีใช้สิทธิโต้แย้งตาม มาตรา 30 วรรคสอง (1) แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2534   


ตามรายงานข่าวแจ้งว่า  ในพื้นที่เสี่ยง คือ ตลาดอ้อมใหญ่ และตลาดสมภพ  พบพ่อค้าแม่ค้าภายในตลาด ติดเชื้อโควิด-19 จำนวน  28 คน คณะกรรมการควบคุมโรคอำเภอสามพราน จึงได้สั่งปิดตลาดเป็นการชั่วคราว 3 วัน ระหว่างวันที่ 9 - 11 ก.ค.64  เพื่อล้างทำความสะอาดและฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อโรค
ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง