'ตงปิ้งเซี่ยจื้อ' วิธีป้องกันป่วยช่วงฤดูหนาวของชาวจีน

'ตงปิ้งเซี่ยจื้อ' วิธีป้องกันป่วยช่วงฤดูหนาวของชาวจีน
Xinhua Thai
22 มิถุนายน 2564 ( 16:57 )
11
'ตงปิ้งเซี่ยจื้อ' วิธีป้องกันป่วยช่วงฤดูหนาวของชาวจีน

เหอเฝย, 22 มิ.ย. (ซินหัว) -- ในวันครีษมายัน ซึ่งเป็นวันที่เวลาช่วงกลางวันยาวนานที่สุด ศูนย์บริการสุขภาพชุมชนของในเขตย่อยของหมู่บ้านเต้าเซียง นครเหอเฝย เมืองเอกของมณฑลอันฮุย จัดกิจกรรม "ตงปิ้งเซี่ยจื้อ" หรือที่แปลว่ากันโรคภัยฤดูหนาวตั้งแต่ฤดูร้อน ซึ่งเป็นวิธีการรักษาสุขภาพร่างกายแบบโบราณของจีน โดยจะเริ่มบำรุงร่างกายด้วยวิธีการต่างๆ ตั้งแต่ช่วงฤดูร้อนเพื่อป้องกันการป่วยเป็นโรคในช่วงฤดูหนาว อาทิ การแปะแผ่นยาตามร่างกายและการครอบแก้ว

 

 

(บันทึกภาพวันที่ 21 มิ.ย. 2021)

ข่าวที่เกี่ยวข้อง