รีเซต

บางกอก โพสต์ ขาย ศูนย์การพิมพ์บางนา-อาคารสนง.คลองเตย 1,226 ล้านบาท

บางกอก โพสต์ ขาย ศูนย์การพิมพ์บางนา-อาคารสนง.คลองเตย 1,226 ล้านบาท
มติชน
9 กุมภาพันธ์ 2564 ( 23:52 )
39
บางกอก โพสต์ ขาย ศูนย์การพิมพ์บางนา-อาคารสนง.คลองเตย 1,226 ล้านบาท

เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ บริษัท บางกอก โพสต์ จำกัด (มหาชน) ทำหนังสือถึงกรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 1/2564 อนุมัติเข้าทำรายการได้มาและจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์และการเข้าทำรายการที่เกี่ยวโยง แจ้งกำหนดวันประชุมผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564

ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท วันที่ 28 มกราคม 2564 ได้มีมติว่า

 

1.อนุมัติผลการประกวดราคาขายทรัพย์สิน ได้แก่ ศูนย์การพิมพ์และจัดจำหน่าย (บางนา) และ อาคารสำนักงาน (คลองเตย) ให้แก่บริษัท ที่ดินร่มรื่น จำกัด ซึ่งเป็นบุคคลเกี่ยวโยง มูลค่าร่วม 1,226.21 ล้านบาท ดังรายละเอียดตามเอกสาร สารสนเทศรายการได้มาและจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์และรายการที่เกี่ยวโยงบัญชี ซึ่งได้แนบมาตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

บริษัทฯ ได้ดำเนินการจัดการประมูลเพื่อหาผู้ซื้ออสังหาริมทรัพย์ทั้งสองแห่ง โดยลงประกาศโฆษณาในหนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์ ระหว่างวันที่ 24-30 ธันวาคม เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประกวดราคาเข้าซื้อและยื่นซองประกวดราคา ในระหว่างวันที่ 4-12 มกราคม และ กำหนดยื่นซองประกวดราคา 13 มกราคม ทำการเปิดซองประกวดราคาเมื่อวันที่ 14 มกราคม ที่ผ่านมา ทั้งนี้ บริษัท ที่ดินร่มรื่น จำกัด เป็นผู้ชนะการประมูล

 

2. อนุมัติการเข้าทำสัญญาเช่นกลับพื้นที่อาคารสำนักงาน (คลองเตย) ขนาดรวมไม่เกิน 9,000 ตร.ม.พร้อมที่จอดรถ 180 คัน เป็นระยะเวลา 3 ปี ในอัตราค่าเช่า 400 บาท ต่อตารางเมตร จากบริษัท ที่ดินร่มรื่น จำกัด

 

3. อนุมัติการนำเสนอวาระการรับความช่วยเหลือทางการเงิน จาก สุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์ จากจำนวนไม่เกิน 250 ล้านบาท เป็นจำนวนสูงสุดไม่เกิน 400 ล้านบาท ต่อการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณา

 

ภาพจาก รับออกแบบและติดตั้งท่อดักท์อุตสาหกรรม – Nsbsupply

ข่าวที่เกี่ยวข้อง