TrueID

'สีจิ้นผิง' เรียกร้องพัฒนาสายสัมพันธ์จีน-สหรัฐฯ ที่มั่นคงแข็งแรง

'สีจิ้นผิง' เรียกร้องพัฒนาสายสัมพันธ์จีน-สหรัฐฯ ที่มั่นคงแข็งแรง
Xinhua Thai
16 พฤศจิกายน 2564 ( 11:48 )
9
'สีจิ้นผิง' เรียกร้องพัฒนาสายสัมพันธ์จีน-สหรัฐฯ ที่มั่นคงแข็งแรง

ปักกิ่ง, 16 พ.ย. (ซินหัว) -- วันอังคาร (16 พ.ย.) สีจิ้นผิง ประธานาธิบดีจีน เรียกร้องการพัฒนาความสัมพันธ์จีน-สหรัฐฯ ที่แข็งแรงและมีเสถียรภาพ ขณะประชุมร่วมกับโจ ไบเดน ประธานาธิบดีสหรัฐฯ ทางวีดีโอออนไลน์

 

สีระบุว่าจีนและสหรัฐฯ ควรเคารพซึ่งกันและกัน อยู่ร่วมกันอย่างสันติ แสวงหาความร่วมมือแบบได้ผลประโยชน์ร่วมกัน และจัดการกิจการภายในประเทศ ควบคู่กับการแบกรับความรับผิดชอบระหว่างประเทศนอกจากนั้นสีชี้ว่าทั้งจีนและสหรัฐฯ อยู่ในระยะสำคัญของการพัฒนา และ "หมู่บ้านโลก" (Global Village) ของมนุษยชาติกำลังเผชิญความท้าทายหลากหลายประการจีนและสหรัฐฯ ในฐานะสองประเทศเศรษฐกิจขนาดใหญ่ที่สุดในโลก และสมาชิกถาวรของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ จำต้องเพิ่มการสื่อสารและความร่วมมือ ดำเนินกิจการภายในประเทศอย่างราบรื่น พร้อมกับแบกรับส่วนแบ่งความรับผิดชอบระหว่างประเทศ และทำงานร่วมกันเพื่อเดินหน้าสันติภาพและการพัฒนาระดับโลกสิ่งดังกล่าวเป็นความปรารถนาร่วมกันของประชาชนในทั้งสองประเทศและทั่วโลก และเป็นภารกิจร่วมกันของคณะผู้นำจีนและสหรัฐฯสีเน้นย้ำว่าความสัมพันธ์จีน-สหรัฐฯ ที่แข็งแรงและมีเสถียรภาพ เป็นสิ่งจำเป็นต่อการเดินหน้าการพัฒนาของสองประเทศ และการคุ้มครองสภาพแวดล้อมระหว่างประเทศที่มีสันติภาพและเสถียรภาพ ครอบคลุมการแสวงหาหนทางอันมีประสิทธิภาพในการรับมือความท้าทายระดับโลก อย่างการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการระบาดใหญ่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (โควิด-19)จีนและสหรัฐฯ ควรเคารพซึ่งกันและกัน อยู่ร่วมกันอย่างสันติ และแสวงหาความร่วมมือแบบได้ผลประโยชน์ร่วมกัน โดยสีกล่าวแสดงความพร้อมทำงานร่วมกับประธานาธิบดีไบเดน เพื่อสร้างฉันทามติและดำเนินการอย่างแข็งขันเพื่อขับเคลื่อนความสัมพันธ์จีน-สหรัฐฯ ในทิศทางเชิงบวกสีกล่าวเสริมว่าด้วยการทำสิ่งเหล่านี้จะส่งเสริมผลประโยชน์ของทั้งสองชนชาติ และเป็นไปตามความคาดหวังของประชาคมระหว่างประเทศ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง