TrueID

ทิเบตเปิดศูนย์ดูแลทารกแรกเกิดขั้นวิกฤต

ทิเบตเปิดศูนย์ดูแลทารกแรกเกิดขั้นวิกฤต
Xinhua Thai
23 พฤศจิกายน 2564 ( 18:05 )
17
ทิเบตเปิดศูนย์ดูแลทารกแรกเกิดขั้นวิกฤต

ลาซา, 23 พ.ย. (ซินหัว) -- ทางการเขตปกครองตนเองทิเบต (ซีจ้าง) ทางตะวันตกเฉียงใต้ของจีน รายงานการเปิดบริการศูนย์ดูแลทารกแรกเกิดขั้นวิกฤตแก่สาธารณชนในแคว้นอาหลี่

ศูนย์ดังกล่าวตั้งอยู่ในโรงพยาบาลประชาชนแคว้นอาหลี่ จัดตั้งขึ้นด้วยเงินลงทุนรวม 5 ล้านหยวน (ราว 25.85 ล้านบาท) นับเป็นศูนย์ดูแลทารกแรกเกิดขั้นวิกฤตแห่งแรกของภูมิภาค

เฉินเฉิน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลฯ กล่าวว่าศูนย์ฯ มีเครื่องช่วยหายใจชนิดความถี่สูงที่ทำงานด้วยระบบการสั่นตัวของอากาศ (HFOV) สำหรับรักษากลุ่มอาการหายใจลำบากเฉียบพลัน (ARDS) อาการเลือดออกในปอด และภาวะหายใจล้มเหลวที่ไม่ตอบสนองต่อวิธีการรักษาอื่นๆ

"ศูนย์ฯ สามารถลดอัตราการเสียชีวิตของทารกแรกเกิดในภูมิภาคนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ" เฉินเสริม

ศูนย์ดังกล่าวเกิดจากความพยายามร่วมของโครงการช่วยเหลือคู่ขนานระหว่างมณฑลส่านซี เขตปกครองตนเองทิเบต และมูลนิธิการกุศลปักกิ่ง เหลียนอี้

ทั้งนี้ แคว้นอาหลี่ตั้งอยู่สูงเหนือระดับน้ำทะเลเฉลี่ยกว่า 4,500 เมตร และมีสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติที่รุนแรง ขณะที่สิ่งอำนวยความสะดวกทางการแพทย์และสาธารณสุขในพื้นที่ค่อนข้างล้าหลัง และศักยภาพการรักษาทารกแรกเกิดขั้นวิกฤตที่จำกัด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง