‘รัฐบาล’ กู้วิกฤตเตียง แปลง 'สุวรรณภูมิ' เป็นรพ.สนาม จุได้ 4.5 พันเตียง พร้อมเปิดใช้ส.ค.นี้

‘รัฐบาล’ กู้วิกฤตเตียง แปลง 'สุวรรณภูมิ' เป็นรพ.สนาม จุได้ 4.5 พันเตียง พร้อมเปิดใช้ส.ค.นี้
มติชน
21 กรกฎาคม 2564 ( 15:09 )
13
‘รัฐบาล’ กู้วิกฤตเตียง แปลง 'สุวรรณภูมิ' เป็นรพ.สนาม จุได้ 4.5 พันเตียง พร้อมเปิดใช้ส.ค.นี้

 

เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐ เปิดเผยว่า จากที่รัฐบาลโดยกระทรวงสาธารณสุขเร่งบริหารจัดการและจัดหาเตียงผู้ป่วยโควิด-19 เพิ่มเติมในขณะนี้นั้น ล่าสุดที่ประชุมการศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข (PHEOC) กรณี โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ได้เห็นชอบแบบโรงพยาบาลสนาม ระดับสูง (สนามบินสุวรรณภูมิ) ณ อาคารเทียบเครื่องบินรองหลักที่ 1 (SAT1) ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ ตามที่กรมสนับสนุนบริการสุขภาพออกแบบเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งหลังจากนี้กรมสนับสนุนบริการสุขภาพจะดำเนินการตามขั้นตอนการเสนอของบประมาณสนับสนุนต่อไป

 

 

น.ส.ไตรศุลี กล่าวว่า โรงพยาบาลสนาม ระดับสูง(สนามบินสุวรรณภูมิ) จะรองรับผู้ป่วย 4,500 เตียง โดยชั้นที่ 2 ของอาคาร SAT 1 จะเป็นที่ทำการแพทย์และเตียงผู้ป่วย ICU รวม 940 เตียง ส่วนชั้นที่ 3 และ 4 เป็นเตียงผู้ป่วยอาการน้อยหรือไม่มีอาการ หรือผู้ป่วยกลุ่มสีเหลืองและสีเขียว 3,560 เตียง ซึ่งเมื่อกรมสนับสนุนบริการสุขภาพดำเนินการจัดตั้งแล้วจะมีสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขเป็นผู้ดูแลดำเนินการ โดยเริ่มเปิดให้บริการตั้งแต่เดือน สิงหาคม เป็นต้นไป

 

 

 

“รัฐบาลโดยกระทรวงสาธารณสุขได้เร่งจัดหาพื้นที่ที่เหมาะสมเพื่อจัดตั้งโรงพยาบาลสนามเพื่อรองรับผู้ป่วยโควิด-19 ที่ยังคงมีจำนวนเพิ่มขึ้น ซึ่งกระทรวงสาธารณสุขได้บูรณาการการทำงานร่วมกับกระทรวงคมนาคมในการจัดหาพื้นที่ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม ซึ่งนอกจากพื้นที่อาคาร SAT 1 ของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิแล้ว ขณะนี้บริษัทท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) หรือ ทอท. ยังอยู่ระหว่างการจัดเตรียมพื้นที่อาคารคลังสินค้า 4 ของท่าอากาศยานดอนเมืองเพื่อจัดตั้งโรงพยาบาลสนามอีก ซึ่งจะรองรับผู้ป่วยอาการไม่รุนแรงได้อีกประมาณ2,000 เตียง รวมทั้ง 2 พื้นที่ของ ทอท.จะรองรับผู้ป่วยได้เกือบ 7,000 เตียง” น.ส.ไตรศุลี กล่าว

ข่าวที่เกี่ยวข้อง