กกต.ตั้งผู้ตรวจการเลือกตั้ง 405 คน รองรับการเลือกตั้งเทศบาล เริ่มปฏิบัติหน้าที่ 1-31 มี.ค.

กกต.ตั้งผู้ตรวจการเลือกตั้ง 405 คน รองรับการเลือกตั้งเทศบาล เริ่มปฏิบัติหน้าที่ 1-31 มี.ค.
มติชน
2 มีนาคม 2564 ( 13:23 )
24
กกต.ตั้งผู้ตรวจการเลือกตั้ง 405 คน รองรับการเลือกตั้งเทศบาล เริ่มปฏิบัติหน้าที่ 1-31 มี.ค.

เมื่อวันที่ 2 มีนาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ได้มีคำสั่งลงวันที่ 1 มีนาคม แต่งตั้งผู้ตรวจการเลือกตั้งประจำจังหวัด สำหรับปฏิบัติหน้าที่ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี โดยเริ่มปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่วันที่ 1-31 มีนาคม 2564 รวมจำนวน 405 คน ในพื้นที่ 76 จังหวัดทั่วประเทศนั้น

ซึ่งในวันนี้ ทางสำนักงานฯจัดให้มีการประชุมผ่านระบบประชุมทางไกล Gin Conference เพื่อชี้แจงการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ตรวจการเลือกตั้งประจำจังหวัด ตลอดจนหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน และข้อมูลที่จำเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่ ตามระเบียบ กกต.ว่าด้วยผู้ตรวจการเลือกตั้ง 2561 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) 2561

อย่างไรก็ตาม กกต.มีหน้าที่สนับสนุนและอำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงานของผู้ตรวจการเลือกตั้งประจำจังหวัด โดยการสนับสนุนและอำนวยความสะดวกดังกล่าวจะต้องไม่กระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจหลักของสำนักงาน กกต.ประจำจังหวัด และขึ้นอยู่กับดุลพินิจของผู้อำนวยการสำนักงาน กกต.ประจำจังหวัด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง