รีเซต

อาคม เปิดกล่องของขวัญปีใหม่ ปี64 ใครได้สิทธิไหน เช็คเลย!

อาคม เปิดกล่องของขวัญปีใหม่ ปี64 ใครได้สิทธิไหน เช็คเลย!
มติชน
22 ธันวาคม 2563 ( 18:56 )
130
อาคม เปิดกล่องของขวัญปีใหม่ ปี64 ใครได้สิทธิไหน เช็คเลย!

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เปิดเผยถึงของขวัญปีใหม่ 2564 กระทรวงการคลัง ว่า ของขวัญปีใหม่ปี 2564 สำหรับกลุ่มประชาชนทั่วไป ผู้ประกอบการ และลูกค้าสถาบันการเงินเฉพาะกิจ ได้แก่ โครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 2 (เฟส2) ผู้ได้รับสิทธิเดิมตามโครงการคนละครึ่ง ไม่เกิน 10 ล้านคน จะได้รับสิทธิวงเงินสนับสนุนจากรัฐเพิ่มเติมคนละ 500 บาท และผู้ลงทะเบียนใหม่ ไม่เกิน 5 ล้านคน จะได้รับสิทธิวงเงินสนับสนุนจากรัฐคนละ 3,500 บาท สำหรับใช้จ่ายตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 31 มีนาคม 2564 และโครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ระยะที่ 2 ภาครัฐช่วยเหลือวงเงินค่าซื้อสินค้าบริโภคอุปโภคให้แก่กลุ่มผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จำนวน 500 บาทต่อคนต่อเดือน เป็นระยะเวลา 3 เดือน ตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเดือนมีนาคม 2564

 

ธนาคารออมสิน มอบเงินจำนวน 500 บาท ให้กับลูกค้าที่มีประวัติการส่งชำระหนี้ดี และเพิ่มรางวัลพิเศษของสลากออมสิน Digital “ฉลองปีใหม่ 2564” จำนวน 20 รางวัล รางวัลละ 1 ล้านบาท ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) โครงการชำระดีมีคืน สำหรับหนี้เงินกู้จัดชั้นปกติ และ โครงการลดภาระหนี้ สำหรับหนี้เงินกู้ NPLs หรือมีดอกเบี้ยค้างชำระเกิน 15 เดือน ส่วนธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) มอบเงินจำนวน 1,000 บาท สำหรับผู้มีเงินกู้ไม่เกิน 1 ล้านบาท และ เงินจำนวน 500 บาท จำนวนไม่เกิน 100,000 ราย

 

ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) เสริมสภาพคล่อง SMEs ไทย โดยลดค่าธรรมเนียมวิเคราะห์โครงการ และ โครงการ “จ่ายดี มีเติม” สำหรับลูกค้าเดิมที่มีประวัติชำระดี บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม ช่วยจัดสรรการผ่อนชำระ สำหรับลูกหนี้ค่าประกันชดเชยขออนุมัติประนอมหนี้ครั้งแรก ช่วยลดอัตราดอกเบี้ย สำหรับลูกหนี้ประกันชดเชยที่มีศักยภาพ ในอัตราดอกเบี้ย 0% โดยผ่อนชำระ และ ช่วยลดค่างวดผ่อนชำระ สำหรับลูกหนี้ค่าประกันชดเชยก่อนฟ้องและหลังฟ้อง ในอัตราดอกเบี้ย 7.5%

 

ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย ด้านสินเชื่อ สำหรับผู้ประกอบการเริ่มต้นธุรกิจส่งออก สามารถยื่นขอสินเชื่อในอัตราดอกเบี้ย 2% ต่อปี สำหรับผู้ประกอบการ SMEs สามารถยื่นขอสินเชื่อในอัตราดอกเบี้ยต่ำสุด 4% ต่อปี และด้านรับประกันการส่งออก สำหรับผู้เอาประกันรายใหม่ 100 รายแรก จะได้รับฟรี ค่าวิเคราะห์ข้อมูลผู้ซื้อ และรายเดิม จะได้รับส่วนลด 50% ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2563 – 28 กุมภาพันธ์ 2564 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (ธอท.) ลูกค้าสินเชื่ออุปโภคบริโภคส่วนบุคคล จะได้รับฟรีค่าธรรมเนียมนิติกรรมสัญญาและค่าประเมินหลักประกัน และสำหรับลูกค้าทั่วไป ให้อัตรากำไรพิเศษในช่วงเดือนมกราคม 2564

 

การขยายระยะเวลามาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนการจัดอบรมสัมมนาภายในประเทศ ให้บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลสามารถหักรายจ่าย ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 30 กันยายน 2564 เป็นจำนวน 2 เท่าของรายจ่ายตามที่จ่ายจริง โครงการกรมธรรม์ประกันภัยกลุ่มปีใหม่ 10 บาท นิวนอร์มอลพลัส ระยะเวลาคุ้มครอง 30 วัน ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2563 – 31 มกราคม 2564 กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) มาตรการเพื่อช่วยเหลือแบ่งเบาภาระทางการเงิน สำหรับผู้กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 30 มิถุนายน 2564 สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ จัดทำไมโครไซต์ Start to Grow ตั้งแต่วันที่ 16 ธันวาคม 2563

บทความน่าสนใจอื่นๆ

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง