รีเซต

นทพ. ฉีดวัคซีนให้กำลังพล บก.ทท. ที่สนับสนุนดูแลรพ.บุษราคัม -คุมแคมป์

นทพ. ฉีดวัคซีนให้กำลังพล บก.ทท. ที่สนับสนุนดูแลรพ.บุษราคัม -คุมแคมป์
มติชน
30 กรกฎาคม 2564 ( 13:59 )
43
นทพ. ฉีดวัคซีนให้กำลังพล บก.ทท. ที่สนับสนุนดูแลรพ.บุษราคัม -คุมแคมป์

เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม พล.อ.นเรนทร์ สิริภูบาล ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา (ผบ.นทพ.) สั่งการให้ สำนักงานสนับสนุน หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา (สสน.นทพ.) ดำเนินการ สนับสนุนกระทรวงสาธารณสุข ในการให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 แบบปูพรมทั่วประเทศ โดยนำวัคซีนที่ได้รับการจัดสรรจาก สธ. รวมทั้งวัคซีนที่ได้รับตามแผนการแจกจ่ายและกระจายวัคซีนของกระทรวงกลาโหม มาบริการฉีดให้แก่กำลังพลของกองบัญชาการกองทัพไทย, บุคลากรทางการแพทย์ และประชาชนกลุ่มเสี่ยงในพื้นที่ กทม. ในช่องทาง “นัดหมายผ่านองค์กร” ณ จุดให้บริการฉีดวัคซีนโควิด-19 อาคารอเนกประสงค์ นทพ. ซึ่งเป็นจุดให้บริการฉีดวัคซีนที่ ผบ.นทพ. ได้สั่งการให้ สสน.นทพ. จัดบุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่ของหน่วยใน นทพ. เป็นผู้ดำเนินการ และได้เปิดให้บริการอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด

 

 

 

 

โดยเป็นการให้บริการฉีด ครั้งที่ 25 เป็นการฉีดแบบสลับชนิด (เข็มที่ 1 SINOVAC เข็มที่ 2 AstraZeneca) ให้กับบุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่ประจำจุดให้บริการฉีดวัคซีน COVID-19 นทพ., กำลังพลของกองบัญชาการกองทัพไทยที่จัดสนับสนุนการดูแลช่วยเหลือผู้ป่วย ณ รพ.บุษราคัม และชุดควบคุมแคมป์คนงานในพื้นที่เขตลาดกระบัง เพื่อให้กำลังพลที่ออกปฏิบัติงานตามนโยบายและการสั่งการของ ศบค. และ ศปม. ในการสนับสนุนการแก้ไขปัญหาโรคโควิด-19 ของ สธ. และ กทม. สามารถปฏิบัติงานได้อย่างต่อเนื่องและปลอดภัย รวมทั้งเป็นการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาด ตลอดจนลดความรุนแรงของโรคหากมีการติดเชื้อ รวมจำนวนวัคซีนที่จุดให้บริการฉีดวัคซีนโควิด-19 นทพ. ดำเนินการฉีดแล้วทั้งสิ้น 10,450 โดส

 

 

 

 

ทั้งนี้ เพื่อสนับสนุนกระทรวงสาธารณสุขในการกระจายวัคซีนตามนโยบายของรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ที่ได้ประกาศให้การฉีดวัคซีนเป็น “วาระแห่งชาติ” เพื่อเร่งสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ให้กับประเทศไทยของเรา

ข่าวที่เกี่ยวข้อง