รีเซต

จีนเล็งนำร่องสร้าง 'ศูนย์บริการแบบฝังตัว' ระดับชุมชน ใน 50 เมือง

จีนเล็งนำร่องสร้าง 'ศูนย์บริการแบบฝังตัว' ระดับชุมชน ใน 50 เมือง
Xinhua
27 พฤศจิกายน 2566 ( 15:03 )
24
จีนเล็งนำร่องสร้าง 'ศูนย์บริการแบบฝังตัว' ระดับชุมชน ใน 50 เมือง

  (แฟ้มภาพซินหัว : ทิวทัศน์สาขาแม่น้ำเหลืองในนครหลานโจว มณฑลกานซู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของจีน วันที่ 6 ก.ย. 2023)

ปักกิ่ง, 27 พ.ย. (ซินหัว) -- แผนการที่กำหนดโดยคณะกรรมการพัฒนาและปฏิรูปแห่งชาติจีน ระบุว่าจีนจะนำร่องการก่อสร้างศูนย์บริการที่ฝังตัวอยู่ในพื้นที่สาธาราณะของเขตที่อยู่อาศัยในเมืองราว 50 แห่ง เพื่อให้บริการชุมชนแบบครบวงจรสำหรับผู้อยู่อาศัยแผนการที่ถูกส่งต่อโดยสำนักงานทั่วไปของคณะรัฐมนตรีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน เผยว่าศูนย์บริการเหล่านี้มีวัตถุประสงค์ส่งมอบบริการด้านต่างๆ ที่มีคุณภาพ เข้าถึงได้ และราคาย่อมเยาแก่ผู้อยู่อาศัย อาทิ การดูแลผู้สูงวัยและเด็ก บริการด้านอาหาร บริการสุขภาพ กีฬา และกิจกรรมนันทนาการ โดยจะให้ความสำคัญกับการให้บริการที่จำเป็นเร่งด่วนก่อนลำดับแรก และจะปรับเพิ่มบริการอื่นๆ อย่างค่อยเป็นค่อยไปศูนย์บริการรูปแบบนี้จะครอบคลุมเมืองทุกประเภท โดยจะได้รับการส่งเสริมในเมืองขนาดใหญ่ที่มีประชากรเมืองถาวรมากกว่า 1 ล้านคนเป็นลำดับแรก และจะมีการเปิดตัวโครงการที่เกี่ยวข้องในชุมชนที่อยู่อาศัยราว 100 แห่ง ในเมืองนำร่องแต่ละแห่งทั้งนี้ ภายในปี 2027 บริการระดับชุมชนดังกล่าวจะเปิดตัวในเมืองต่างๆ บนพื้นฐานของประสบการณ์จากโครงการนำร่องข้างต้น เพื่อให้บริการสาธารณะที่มีคุณภาพสูงแก่ประชาชนถึงหน้าประตูบ้าน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง