รีเซต

'ชยธรรม์ พรหมศร' โชว์อนาคต มาสเตอร์แพลน 'คมนาคมไทย' ฟื้นเศรษฐกิจ สร้างชาติ สร้างงาน (คลิปตอนที่ 3)

'ชยธรรม์ พรหมศร' โชว์อนาคต มาสเตอร์แพลน 'คมนาคมไทย' ฟื้นเศรษฐกิจ สร้างชาติ สร้างงาน (คลิปตอนที่ 3)
มติชน
17 กรกฎาคม 2563 ( 08:30 )
85
'ชยธรรม์ พรหมศร' โชว์อนาคต มาสเตอร์แพลน 'คมนาคมไทย' ฟื้นเศรษฐกิจ สร้างชาติ สร้างงาน (คลิปตอนที่ 3)

การพัฒนาและยกระดับระบบการคมนาคม ถือเป็นอีกนโยบายใหญ่ที่รัฐบาลและกระทรวงคมนาคมให้ความสำคัญบนความคาดหวังและเป้าหมายจะยกระดับประเทศไทยให้ก้าวผ่านปัญหาเรื่องการจราจรติดขัด โดยเฉพาะในเมืองใหญ่ ควบกับการเป็นเครื่องจักรสำคัญต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจผ่านการเชื่อมโยงเมืองใหญ่สู่เมืองเล็กทั่วประเทศ

ทั้งนี้ นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ได้เห็นชอบในหลักการและกำชับให้ทุกหน่วยงานเร่งดำเนินการขับเคลื่อน แปรนโยบายไปสู่รูปธรรมการปฏิบัติ เพื่อให้ปรากฏผลโดยเร็ว

ดังนั้น เรื่องนี้สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) รับหน้าที่สำคัญ โดย ชยธรรม์ พรหมศร ผู้อำนวยการ สนข. จึงเป็นหัวเรือใหญ่ในหน่วยงานที่เปรียบเสมือนคลังสมองของกระทรวงคมนาคม ต้องระดมสมองและรวบรวมแผนปฏิบัติสู่การลงทุนอย่างแท้จริง ซึ่งเปิดโอกาสให้ “มติชน” สัมภาษณ์พิเศษ ตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายและความคืบหน้า โดยเป็นเพียงส่วนหนึ่งก่อนที่จะร่วมเสวนา ในงานสัมมนา “การลงทุน 2020 ฟื้นฟูเศรษฐกิจ สร้างชาติ สร้างงาน” จัดโดยหนังสือพิมพ์มติชน วันที่ 23 กรกฎาคม 2563

ข่าวที่เกี่ยวข้อง