รีเซต

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ อัปเดตล่าสุด เดือนเมษายน 2567 ใช้จ่ายอะไรบ้าง?

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ อัปเดตล่าสุด เดือนเมษายน 2567 ใช้จ่ายอะไรบ้าง?
TNN ช่อง16
3 เมษายน 2567 ( 10:40 )
56
บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ อัปเดตล่าสุด เดือนเมษายน 2567 ใช้จ่ายอะไรบ้าง?

นางสาวทิวาพร ผาสุข รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง ในฐานะโฆษกกรมบัญชีกลาง เปิดเผยว่า โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 ผู้มีสิทธิสามารถใช้สิทธิผ่านบัตรประจำตัวประชาชนแบบสมาร์ทการ์ด ซึ่งในเดือนเมษายน 2567 จะได้รับสิทธิ ดังนี้


วันที่ 1 เมษายน 2567 (เป็นวงเงินสิทธิไม่สามารถถอนเป็นเงินสดได้ และไม่สะสมในเดือนถัดไป)


- วงเงินซื้อสินค้า 300 บาทต่อคนต่อเดือน สำหรับผู้มีสิทธิที่ยืนยันตัวตน 27 ก.พ. - 26 มี.ค. 2567 และเริ่มใช้สิทธิได้ 1 เม.ย. 2567 จะไม่ได้รับสิทธิย้อนหลัง

- วงเงินส่วนลดค่าซื้อก๊าซหุงต้ม 80 บาทต่อคนต่อ 3 เดือน (เม.ย. - มิ.ย. 2567)

- วงเงินค่าเดินทางผ่านระบบขนส่งสาธารณะ 750 บาทต่อคนต่อเดือน ประกอบด้วย บขส. รถไฟ ขสมก. รถไฟฟ้า และรถโดยสารเอกชนที่เข้าร่วมโครงการ


วันที่ 19 เมษายน 2567


- เงินเพิ่มเบี้ยความพิการ 200 บาทต่อเดือน สำหรับผู้มีสิทธิที่เป็นคนพิการ ซึ่งมีบัตรประจำตัวคนพิการและได้รับเงินเบี้ยความพิการ 800 บาทต่อเดือน ที่ยืนยันตัวตน 27 ก.พ. - 26 มี.ค. 67 จะไม่ได้รับสิทธิย้อนหลัง 

(โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารที่ผูกพร้อมเพย์ด้วยเลขประจำตัวประชาชน 13 หลักของผู้มีสิทธิหรือบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้มีสิทธิหรือผู้รับมอบอำนาจที่ใช้รับเงินเบี้ยความพิการ 800 บาท)


กรมบัญชีกลางขอรายงานผลการจ่ายเงินสวัสดิการแห่งรัฐ ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1 - 31 มีนาคม 2567 ดังนี้


1. สวัสดิการที่ให้เป็นวงเงิน (บัตรประจำตัวประชาชน) จำนวนเงิน (ล้านบาท)


1.1 วงเงินค่าซื้อสินค้าอุปโภคบริโภค 3,986.41

1.2 วงเงินส่วนลดค่าซื้อก๊าซหุงต้ม 19.56

1.3 วงเงินค่าเดินทางผ่านระบบขนส่งสาธารณะ 124.26 รวมจำนวนเงิน (1) 4,130.23


2. สวัสดิการที่ให้ผ่านระบบพร้อมเพย์ (บัตรประจำตัวประชาชน) จำนวนเงิน (ล้านบาท)


2.1 มาตรการเงินเพิ่มเบี้ยความพิการ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 28 มกราคม 2563 255.33 รวมจำนวนเงิน (2) 255.33


3. สวัสดิการที่จ่ายตรงผู้ให้บริการ จำนวนเงิน (ล้านบาท)


3.1 มาตรการบรรเทาภาระค่าไฟฟ้า 197.37

3.2 มาตรการบรรเทาภาระค่าน้ำประปา 23.31

รวมจำนวนเงิน (3) 220.68 รวมจำนวนเงินทั้งสิ้น (1) + (2) + (3) 4,606.25


“ทั้งนี้ สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Call Center ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 0 2109 2345 หรือ Call Center กรมบัญชีกลาง 0 2270 6400 ในวัน เวลาราชการ” โฆษกกรมบัญชีกลาง กล่าว


ภาพจาก กรมบัญชีกลาง The Comptroller General’s Department

 


ภาพจาก กรมบัญชีกลาง The Comptroller General’s Department

 


 

ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง